Is eagraíocht neamhbhrabúis í an Fhondúireacht Word, Inc. atá cairte i stát Nua-Eabhrac ar an mBealtaine 22, 1950. Is é seo an t-aon eagraíocht atá ann a bhunaigh agus a d'údaraigh an tUasal Percival chun na gcríoch sin. Níl an fhondúireacht gaolmhar ná cleamhnaithe le heagraíocht ar bith eile, agus ní thacaíonn ná ní thacaíonn sé le haon duine aonair, treoir, meantóir, múinteoir ná grúpa a mhaíonn go bhfuil siad spreagtha, ceaptha nó eile údaraithe chun scríbhinní Percival a mhíniú agus a léiriú.

De réir ár bhfodhlíthe, d'fhéadfadh go mbeadh líon neamhtheoranta ball ag an mbonn a roghnaíonn a dtacaíocht a thabhairt dó agus leas a bhaint as a chuid seirbhísí. As na céimeanna seo, roghnaítear iontaobhaithe a bhfuil buanna agus réimsí saineolais speisialta acu, a roghnaíonn Bord Stiúrthóirí atá freagrach as bainistíocht agus rialú ginearálta ghnóthaí na corparáide. Tá na hIontaobhaithe agus na Stiúrthóirí ina gcónaí i limistéir éagsúla sna Stáit Aontaithe agus thar lear. Bímid ag teacht le chéile le haghaidh cruinnithe bliantúla agus cumarsáide leanúnaí i rith na bliana chun ár gcuspóir comhroinnte a dhéanamh — chun go mbeidh fáil ar scríbhinní Percival go héasca agus chun cabhrú le mic léinn eile a théann i dteagmháil linn ó go leor áiteanna ar fud an domhain chun aghaidh a thabhairt ar a gcuid staidéir agus ar an dúshlán atá roimh go leor daoine ina mian leis an saol domhanda seo a thuiscint. I dtreo na hiarrachta seo don Fhírinne, Smaointeoireacht agus Cinniúint tá sé gan éifeacht i dtéarmaí scóip, doimhneachta agus tuillteanais.

Agus mar sin, is é ár dtiomantas agus ár maoirseacht ábhar agus brí an leabhair a chur in iúl do mhuintir an domhain Smaointeoireacht agus Cinniúint chomh maith leis na leabhair eile a scríobh Harold W. Percival. Ón 1950, d'fhoilsigh agus dháil The Word Foundation na leabhair Percival agus d’aimsigh siad léitheoirí ina dtuiscint ar scríbhinní Percival. Soláthraíonn ár bhfor-rochtain leabhair do phríosúnaigh phríosúin agus do leabharlanna. Tairgimid leabhair lascainithe freisin nuair a roinnfear iad le daoine eile. Tríd ár gclár Mac Léinn go Mac Léinn, cabhraímid le conair a éascú dóibh siúd dár mbaill ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar shaothair Percival.

Tá oibrithe deonacha tábhachtach dár n-eagraíocht mar cabhraíonn siad linn scríbhinní Percival a leathnú chuig lucht léitheoireachta níos leithne. Tá an t-ádh linn go bhfuair muid cabhair ó go leor cairde thar na blianta. I measc a gcuid ranníocaíochtaí tá leabhair a bhronnadh ar leabharlanna, ár mbróisiúir a sheoladh chuig cairde, grúpaí staidéir neamhspleácha a eagrú, agus gníomhaíochtaí comhchosúla. Faighimid ranníocaíochtaí airgeadais a bhí ríthábhachtach chun cabhrú linn leanúint lenár gcuid oibre. Cuirimid fáilte roimh an gcúnamh seo agus táimid an-bhuíoch as!

De réir mar a leanaimid ar aghaidh lenár n-iarrachtaí chun oidhreacht Light of Percival a roinnt leis an gcine daonna, tugaimid cuireadh dochreidte dár léitheoirí nua a bheith linn.

Teachtaireacht Fhocal Word

Ba é “Ár dTeachtaireacht” an chéad eagarthóireacht scríofa ag Harold W. Percival dá iris mhíosúil cáiliúil, An Briathar. Chruthaigh sé leagan níos giorra den eagarthóireacht mar chéad leathanach don iris. Thuas isa mhacasamhlú seo níos giorra leagan ó an chéad imleabhar den tsraith chúig toirte is fiche, 1904 - 1917. Is féidir an eagarthóireacht a léamh ina iomláine ar ár Leathanach eagarthóireachta.