Harold W. PercivalMaidir leis an fhear neamhghnách neamhghnách seo, Harold Waldwin Percival, nílimid chomh buartha sin lena phearsantacht. Is é an spéis atá againn ná an rud a rinne sé agus an chaoi ar chuir sé i gcrích é. B'fhearr le Percival féin fanacht neamhbhríoch, mar a dúirt sé i Réamhrá an Údair Smaointeoireacht agus Cinniúint. Is mar gheall air sin nár theastaigh uaidh féinbheathaisnéis a scríobh nó beathaisnéis a scríobh. Theastaigh uaidh go mbeadh a chuid scríbhinní ag seasamh ar a bhfiúntas féin. Ba é a rún ná go ndéanfaí tástáil ar bhailíocht a chuid ráiteas de réir an mhéid Féin-eolais laistigh den léitheoir agus nach mbeadh pearsantacht Percival féin ag dul i bhfeidhm air.

Mar sin féin, tá daoine ag iarraidh rud éigin a bheith acu faoi údar faoi deara, go háirithe má bhíonn tionchar mór ag a chuid smaointe air. Mar a bhásaigh Percival i 1953, agus é ceithre bliana is ceithre bliana d’aois, níl aon duine ina chónaí anois a raibh aithne aige air go luath sa saol agus gan ach cúpla duine a raibh eolas aige faoina shaol níos déanaí. Táimid tar éis na fíricí is eol a chur le chéile; mar sin féin, níor cheart é seo a mheas mar bheathaisnéis iomlán, ach mar shracléargas.

(1868 - 1953)

Rugadh Harold Waldwin Percival i Bridgetown, Barbadós, in Iarthar na Breataine na hIndia, ar Aibreán 15, 1868, ar phlandáil faoi úinéireacht a thuismitheoirí. Ba é an tríú duine de cheathrar páistí é, agus níor tháinig aon duine díobh slán as. Bhí a thuismitheoirí Shasana, Elizabeth Ann Taylor agus James Percival, ina gCríostaithe dílse. Ach ní cosúil go raibh mórán de na rudaí a chuala sé mar leanbh an-óg, agus ní raibh aon fhreagraí sásúla ar a chuid ceisteanna go leor. Bhraith sé go gcaithfí a bheith ann dóibh siúd a raibh a fhios acu, agus ag aois an-óg chinn siad go bhfaigheadh ​​sé an “Cinn Maith” agus go bhfoghlaimeodh sé uathu. De réir mar a rith na blianta, d'athraigh a choincheap den “Wise Ones”, ach d'fhan a chuspóir Féin-eolas a fháil.

Nuair a bhí Harold Percival deich mbliana d'aois, fuair a athair bás agus bhog a mháthair go dtí na Stáit Aontaithe, ag socrú i mBostún, agus níos déanaí i gCathair Nua-Eabhrac. Thug sé aire dá mháthair ar feadh trí bliana déag go dtí go bhfuair sí bás i 1905. Léitheoir díograiseach, bhí sé féin-oilte den chuid is mó.

Bhí suim ag Percival i Nua-Eabhrac i Theosophy agus chuaigh sé isteach sa Theosophical Society i 1892. Chuaigh an tsochaí sin i ngleic le faicsin tar éis bhás William Q. Breitheamh i 1896. D'eagraigh Percival an Theosophical Society Independent ina dhiaidh sin, a tháinig le chéile chun staidéar a dhéanamh ar scríbhinní Madame Blavatsky agus “scrioptúir an Oirthir”.

I 1893, agus faoi dhó le linn na gceithre bliana déag seo chugainn, bhí taithí uathúil ag Percival ar a bheith “feasach ar Chonaic,” léargas láidir spioradálta agus néata. Dúirt sé, “Léiríonn a bheith feasach ar Chonaic an 'anaithnid' don té a bhí chomh feasach. Ansin beidh sé de dhualgas ar an duine sin a chur in iúl céard is féidir leis a bheith feasach ar Chonaic. ”Dúirt sé gurb é luach na taithí sin gur chuir sé ar a chumas eolas a bheith aige faoi ábhar ar bith le próiseas meabhrach ar a dtugtar“ fíor-smaointeoireacht. “De bharr gur léirigh na heispéiris seo go raibh níos mó ná mar a bhí i dTeicneolaíocht, theastaigh uaidh scríobh fúthu agus an t-eolas seo a roinnt leis an gcine daonna.

Ón 1904 go 1917, d'fhoilsigh Percival iris mhíosúil, An Briathar, a bhí tiomanta do bhráithreachas na daonnachta agus a bhí i gcúrsaíocht ar fud an domhain. Chuir go leor scríbhneoirí iomráiteacha an lae leis an iris agus bhí alt ag Percival ar na saincheisteanna go léir freisin. Thuill na luath-scríbhinní seo áit dó Cé atá i Meiriceá.

I 1908, agus ar feadh roinnt blianta, bhí agus chuaigh cúigear acra de úlloird, de thalamh feirme, agus de shuaitheantas i Nua-Eabhrac aníos i Percival agus i roinnt cairde. Nuair a díoladh an mhaoin choinnigh Percival timpeall ochtó acra ar a raibh teach beag. Seo áit a raibh cónaí air i rith mhíonna an tsamhraidh agus chaith sé a chuid ama leis an obair leanúnach ar a lámhscríbhinní.

I 1912 thosaigh sé ag cur síos ar ábhar do leabhar a mbeadh a chóras iomlán smaointeoireachta aige. Toisc go raibh ar a chorp a bheith fós fad a bhí sé ag smaoineamh, dheimhnigh sé aon uair a bhí cúnamh ar fáil. I 1932 críochnaíodh an chéad dréacht; glaodh air Dlí na Smaointe. Lean sé ar aghaidh ag obair ar an lámhscríbhinn thar a chéile chun í a shoiléiriú agus a chur in eagar. Níor theastaigh uaidh go mbeadh sé seo ina leabhar rúndiamhair agus go raibh sé diongbháilte a chuid oibre a dhéanamh chun focail a mhaisiú go beacht nó go hiontach. Athraíodh a theideal go Smaointeoireacht agus Cinniúint agus ar deireadh clóbhuailte i 1946.

Táirgeadh an masterpiece míle leathanach seo thar thréimhse trí bliana is tríocha. Clúdaíonn an leabhar seo ábhar Man agus a shaol go mion. Ina dhiaidh sin, i 1951, d'fhoilsigh sé Fear agus Bean agus Páiste agus i 1952, Saoirseacht agus a Siombailí agus Is Féinrialtas í an Daonlathas. Tá na trí leabhar níos lú bunaithe ar Smaointeoireacht agus Cinniúint agus déileáil níos mine le hábhair roghnaithe a bhfuil tábhacht leo.

In 1946, chuir Percival, le beirt chairde, The Word Publishing Co., a d'fhoilsigh agus a dháileadh a chuid leabhar ar dtús. Le linn na tréimhse seo, d'oibrigh Percival chun lámhscríbhinní a ullmhú do leabhair bhreise, ach bhí sé ar fáil i gcónaí chun na ceisteanna iomadúla ó fhreagróirí a fhreagairt.

Bunaíodh an Word Foundation, Inc. i 1950 chun gach leabhar atá scríofa ag Harold W. Percival a chur in iúl do mhuintir an domhain agus chun a chinntiú go leanfaí ar aghaidh lena oidhreacht don chine daonna. Shann Percival na cóipchearta ar fad dá chuid leabhar chuig The Word Foundation, Inc.

Ar Márta 6, 1953, fuair Percival cúiseanna nádúrtha i gCathair Nua-Eabhrac cúpla seachtain roimh a bhreithlá cúig bliana is fiche. Créamadh a chorp, de réir a mhianta.

Dúradh nach bhféadfadh duine ar bith bualadh le Percival gan a bheith ag mothú go raibh duine fíor-shásúil bainte amach acu. Is éacht mór é a chuid saothar chun dul i ngleic le fíorstaid, agus poitéinseal, an duine. Is féidir leis an méid a chuireann sé leis an gcine daonna tionchar forleathan a bheith aige ar ár sibhialtacht agus ar ár sibhialtachtaí atá le teacht.