Réamhrá an Údar:

MÍNIÚ AGUS DESTINY
Bhí Benoni B. Gattell bunaithe ar eatraimh idir na blianta 1912 agus 1932. Ó shin i leith tá sé ag obair arís agus arís eile. Anois, i 1946, is beag leathanach atá gan athrú ar a laghad. Chun athrá agus castachtaí a sheachaint scriosadh na leathanaigh ar fad, agus tá go leor rannán, alt agus leathanach curtha isteach agam.

Gan chúnamh, is cinnte an mbeadh an obair scríofa, mar bhí sé deacair dom smaoineamh agus scríobh ag an am céanna. Bhí ar mo chorp a bheith fós cé gur cheap mé an t-ábhar i bhfoirm agus roghnaigh mé focail chuí chun struchtúr na foirme a thógáil amach: agus mar sin, táim fíorbhuíoch dó as an obair atá déanta aige. Ní mór dom freisin aitheantas a thabhairt anseo d'oifigí comhchairde na gcairde, a dteastaíonn uathu fanacht gan ainm, as a gcuid moltaí agus as a gcúnamh teicniúil chun an obair a chríochnú.

Ba é an tasc ba dheacra ná téarmaí a fháil chun an t-ábhar athfhillte a chóireáil. Is é an iarracht mhór a rinne mé focail agus frásaí a aimsiú a dhéanfaidh ciall agus tréithe réaltachtaí neamhchorpracha áirithe a chur in iúl, agus an gaol dosheachanta a léiríonn siad i gcorp an duine a thaispeáint. Tar éis athruithe arís agus arís eile shocraigh mé ar deireadh na téarmaí a úsáideadh anseo.

Ní dhéantar go leor ábhar chomh soiléir agus ba mhaith liom iad a bheith, ach ní mór na hathruithe a rinneadh a bheith neamhdhíobhálach, toisc go raibh sé inmholta go ndéanfaí athruithe eile ar gach léamh.

Ní ghlacaim leis go bhfuil sé ag seanmóir do dhuine ar bith; Ní mheasaim mé féin mar mhreastalaí nó mar mhúinteoir. Mura raibh sé freagrach as an leabhar, b'fhearr liom nach n-ainmneofaí mo phearsantacht mar a údar. Fágann maitheas na n-ábhar a bhfuil faisnéis á dtairiscint agam fúthu go bhfaigheann mé féinchoincheist agus cuireann sé cosc ​​orm plódú modesty. Is maith liom ráitis aisteach agus spreagúla a dhéanamh leis an bhféinfhiosach agus an bás a bhíonn i ngach corp daonna; agus glacaim leis go ndeimhneoidh an duine aonair cad a dhéanfaidh sé nó nach ndéanfaidh sé leis an bhfaisnéis a chuirtear i láthair.

Chuir daoine tuisceanach béim ar an ngá atá le labhairt anseo faoi chuid de mo chuid taithí i stáit a bheith comhfhiosach, agus imeachtaí mo shaoil ​​a d'fhéadfadh cabhrú le míniú a thabhairt ar conas a bhí sé indéanta dom rudaí a bhí chomh athraíonn siad le creidimh reatha. Deir siad go bhfuil sé seo riachtanach mar níl aon leabharliosta ceangailte agus ní thairgtear aon tagairtí chun bunús a thabhairt leis na ráitis a dhéantar anseo. Tá cuid de mo chuid taithí murab ionann agus aon rud a chuala mé nó a léigh mé. Léirigh mo smaointeoireacht féin faoi shaol an duine agus an domhan ina bhfuilimid beo ábhair agus feiniméin nach bhfuair mé a luaitear i leabhair. Ach bheadh ​​sé míréasúnach a rá go bhféadfadh a leithéid de chúrsaí a bheith, gan a bheith ar eolas ag daoine eile. Ní mór dóibh siúd a bhfuil a fhios acu ach nach féidir a insint. Níl aon ghealltanas rúndachta agam. Níl aon eagraíocht de chineál ar bith agam. Ní bhriseann mé aon chreideamh agus mé ag insint na rudaí a fuair mé trí smaointeoireacht; ag smaoineamh seasta agus tú ag dúiseacht, ní i gcodladh ná i gcor. Ní raibh mé riamh ag iarraidh a bheith i gcónaí de chineál ar bith.

Tá súil agam, agus mé ag smaoineamh ar ábhair mar spás, ar na haonaid ábhair, ar chomhdhéanamh ábhair, ar fhaisnéis, ar am, ar thoisí, ar chruthú agus ar mhachnamh smaointe, go n-osclóidh mé sa todhchaí le haghaidh iniúchadh agus saothrú amach anseo . Faoin am sin ba chóir go mbeadh iompar ceart mar chuid de shaol an duine, agus ba cheart go gcoimeádfadh sé suas leis an eolaíocht agus leis an aireagán. Ansin is féidir le sibhialtacht leanúint ar aghaidh, agus is é an Neamhspleáchas le Freagracht an riail a bhaineann le saol an duine aonair agus leis an Rialtas.

Seo sceitse de roinnt taithí ar mo shaol luath:

Ba í rithim an chéad mothú a bhí agam ar an saol fisiciúil seo. Níos déanaí, d'fhéadfainn mothú taobh istigh den chorp, agus thiocfadh liom guthanna a chloisteáil. Thuig mé brí na bhfuaimeanna a rinne na guthanna; Ní fhaca mé rud ar bith, ach mar mothúchán, d'fhéadfainn brí aon cheann de na fuaimeanna focal a cuireadh in iúl a fháil, de réir an rithim; agus thug mo mhothú foirm agus dath na rudaí a raibh cur síos orthu i bhfocail. Nuair a thiocfadh liom an radharc a úsáid agus rudaí a fheiceáil, fuair mé na foirmeacha agus na láithrithe a bhí, dar liom, i gcomhaontú neasach leis an méid a bhí á ghabháil agam. Nuair a bhí mé in ann na céadfaí radhairc, éisteachta, blas agus boladh a úsáid agus a d'fhéadfainn ceisteanna a chur agus a fhreagairt, fuair mé go raibh mé i mo strainséir i ndomhan aisteach. Bhí a fhios agam nach raibh mé i mo chorp, ach ní raibh aon duine in ann a rá liom cé a bhí nó cén áit a tháinig mé, agus ba chosúil go gcreideann an chuid is mó díobh siúd a cheistigh mé gurb iad na comhlachtaí ina raibh siad ina gcónaí.

Thuig mé go raibh mé i gcorp nach bhféadfainn mé féin a shaoradh. Bhí mé caillte, liom féin, agus i riocht bróin. Chuir imeachtaí agus eispéiris arís agus arís eile ina luí orm nach raibh rudaí mar a bhí siad; go bhfuil athrú leanúnach ann; nach bhfuil buanseasmhacht aon rud ann; gur minic a dúirt daoine a mhalairt de a raibh i ndáiríre acu. D'imir leanaí cluichí ar a dtugtar "make-believe" nó "lig dúinn ligean orainn féin." Bhí leanaí ag imirt, chleacht fir agus mná déanamh agus creidiúint; is beag duine a bhí fíor agus dílis. Bhí dramhaíl in iarracht an duine, agus níor mhair láithrithe. Ní dhearnadh láithrithe go deireanach. Chuir mé ceist orm féin: Conas ba chóir rudaí a dhéanamh a mhairfidh, agus a dhéanfar gan dramhaíl agus neamhord? D'fhreagair cuid eile díom féin: Ar dtús, bíodh a fhios agat cad atá uait; féach agus cuimhnigh go seasta ar an bhfoirm ina mbeadh an méid a theastaíonn uait. Ansin smaoinigh agus beidh agus labhair é sin ar an gcuma, agus an rud a cheapfá a bhaileofar ón atmaisféar dofheicthe agus a shocrófar isteach agus timpeall na foirme sin. Níor smaoinigh mé ansin sna focail seo, ach cuireann na focail seo an méid a cheap mé ansin in iúl. Bhraith mé muiníneach go bhféadfainn é sin a dhéanamh, agus rinne mé iarracht fhada. Theip orm. Nuair a theip orm mhothaigh mé náire, díghrádaithe, agus bhí náire orm.

Ní raibh mé in ann a bheith cúramach maidir le himeachtaí. Deir na rudaí a chuala mé daoine faoi rudaí a tharla, go háirithe faoi bhás, nach raibh sé réasúnta. Ba Chríostaithe dílse iad mo thuismitheoirí. Chuala mé é ag léamh agus dúirt go ndearna Dia an domhan; gur chruthaigh sé anam bás do gach corp daonna ar fud an domhain; agus go gcaithfí an t-anam nár chloígh le Dia isteach in ifreann agus go ndóiteodh sé i ndóiteán agus i mbréige go deo. Níor chreid mé focal de sin. Dhealraigh sé go raibh sé ró-áiféiseach dom a chreidiúint nó a chreidiúint go bhféadfadh aon Dia nó duine a bheith tar éis an domhan a dhéanamh nó gur chruthaigh sé dom an corp ina raibh cónaí orm. Bhí mo mhéar dóite agam le cluiche brimstone, agus chreid mé go bhféadfaí an corp a dhó chun báis; ach bhí a fhios agam nach bhféadfainn, cad a bhí comhfhiosach agam, a dhó agus nach bhféadfainn bás a fháil, nach bhféadfadh an tine agus an brimstone sin a mharú dom, cé go raibh an pian ón sruthán sin uafásach. Raibh mé in ann ciall a bhaint as contúirt, ach ní raibh eagla orm.

Ní cosúil go raibh a fhios ag daoine 'cén fáth' nó 'cad', faoin saol nó faoi bhás. Bhí a fhios agam go gcaithfidh cúis a bheith ann le gach rud a tharla. Theastaigh uaim a bheith ar an eolas faoi rúin na beatha agus an bháis, agus maireachtáil go deo. Ní raibh a fhios agam cén fáth, ach ní raibh mé in ann cabhrú leis sin. Bhí a fhios agam nach bhféadfadh aon oíche agus lá agus saol ná bás a bheith ann, agus gan aon domhan, mura raibh cinn chríocha ann a bhainistíonn an domhan agus an oíche agus an lá agus an saol agus an bás. Chinn mé, áfach, gurb é an cuspóir a bheadh ​​agam ná na cinn chiallmhara sin a aimsiú a chuirfeadh in iúl dom conas ba cheart dom a fhoghlaim agus cad ba cheart dom a dhéanamh, le bheith faoi chúram na beatha agus an bháis. Ní dhéanfainn fiú é seo a rá, d’fhreagair mo ghnólacht, mar ní thuigfeadh daoine; chreidfeadh siad go mbeinn amaideach nó dÚsachtach. Bhí mé thart ar sheacht mbliana d'aois ag an am sin.

Ritheadh ​​cúig bliana déag nó níos mó. Thug mé faoi deara an dearcadh difriúil ar shaol na mbuachaillí agus na gcailíní, agus iad ag fás agus ag athrú go fir agus mná, go háirithe le linn a n-ógántachta, agus go háirithe i mo shaol féin. D'athraigh mo thuairimí, ach ní raibh aon athrú tagtha ar mo chuspóir - chun teacht ar na daoine a bhí ciallmhar, a raibh a fhios acu, agus óna bhféadfainn rúin na beatha agus an bháis a fhoghlaim. Bhí mé cinnte go raibh siad ann; ní fhéadfadh an domhan a bheith, gan iad. Agus imeachtaí á n-ordú agam chonacthas go gcaithfí rialtas agus lucht bainistíochta ar fud an domhain a bheith ann, díreach mar ní mór go mbeadh rialtas tíre nó bainistíocht aon ghnó ann chun go leanfadh siad seo. Lá amháin d'iarr mo mháthair orm cad a chreid mé. Gan leisce a dúirt mé: Tá a fhios agam gan amhras go rialaíonn an ceartas an domhan, cé gur cosúil go bhfuil mo shaol féin ina fhianaise nach ndéanann sé, mar ní fheicim aon fhéidearthacht go bhfuil a fhios agam go bunúsach, agus an rud is mó a theastaíonn uaim.

Sa bhliain chéanna, in earrach na bliana 1892, léigh mé i bpáipéar Dé Domhnaigh go raibh Madam Blavatsky ina mhac léinn fir cróga san Oirthear ar a dtugtar Mahatmas; go raibh an ghaois bainte amach acu trí shaol a chaitheamh arís ar an talamh; go raibh rúin saoil agus báis acu, agus gurbh iad ba chúis le Madam Blavatsky Cumann Téasónta a chruthú, trína bhféadfaí a gcuid teagasc a thabhairt don phobal. Bheadh ​​léacht ann an tráthnóna sin. Chuaigh mé. Níos déanaí, tháinig mé i mo bhall den Chumann. Ní dhearna an ráiteas go raibh fir chríochacha ann - is cuma cén ainmneacha a tugadh orthu - ionadh orm; ní raibh ann ach fianaise ó bhéal ar an méid a bhí mé cinnte de réir mar a bhí riachtanach chun fear a chur chun cinn agus chun treoir agus treoir a thabhairt don dúlra. Léigh mé gach a raibh mé in ann fúthu. Shíl mé go raibh mé i mo dhalta de chuid na bhfear ciallmhar; ach de bharr smaointeoireachta leanúnaí thuig mé nach raibh aon bhealach foirmiúil le duine ar bith ag duine, ach go mbeifeá ullamh agus réidh. Ní fhaca mé nó níor chuala mé ó, 'ní raibh aon teagmháil agam leis,' na daoine ciallmhara 'mar a cheap mé. Ní raibh aon mhúinteoir agam. Anois tá tuiscint níos fearr agam ar chúrsaí den sórt sin. Is iad an fíor 'Wise Ones' ná Triune Selves, i Réimse na Buanseasmhachta. Chuir mé deireadh le ceangal le gach sochaí.

Ó mhí na Samhna 1892 rith mé trí eispéiris iontacha agus ríthábhachtacha, agus ina dhiaidh sin, in earrach na bliana 1893, tharla eachtra neamhghnách mo shaol. Bhí 14th Street thrasnaigh agam ag 4th Avenue, i gCathair Nua-Eabhrac. Bhí carranna agus daoine ag caoineadh. Cé go n-osclaíonn sé suas go dtí an chiorcal cúinne thoir thuaidh, Solas, níos mó ná an iliomad grian a osclaíodh i lár mo chinn. Sa toirt nó sa phointe sin, gabhadh na heachtúlachtaí. Ní raibh aon am ann. Ní raibh an fad agus na toisí i bhfianaise. Bhí aonaid comhdhéanta de na haonaid. Bhí mé feasach ar aonaid an nádúir agus ar aonaid mar Fhaisnéisí. Laistigh agus lasmuigh de, mar sin de, bhí Soilse níos mó agus níos lú ann; is mó a sháróidh na Soilse is lú, a léirigh na cineálacha éagsúla aonad. Ní de chineál é na Soilse; bhí siad Soilse mar Fhaisnéisí, Soilse Comhfhiosacha. I gcomparáid le gile nó gile na Soilse sin, ba cheo dlúth é solas na gréine mórthimpeall. Agus i agus trí gach Solas agus aonad agus réad bhí mé feasach ar Láithreacht Chonaic. Bhí mé feasach ar Chonaic mar an Réaltacht Dheiridh agus Absalóideach, agus tuigim an gaol idir rudaí. Ní fhaca mé aon mhothúcháin, mothúcháin, ná eacstais. Teipeann go hiomlán ar na focail cur síos a dhéanamh nó a mhíniú. Bheadh ​​sé ina thréan iarracht a dhéanamh ar chur síos a dhéanamh ar an dáiríreacht agus ar an gcumhacht agus an t-ord agus an tslí a raibh mé feasach ina leith. Dhá uair i rith na gceithre bliana déag seo chugainn, ar feadh i bhfad ar gach ócáid, bhí mé feasach ar Chonaic. Ach le linn an ama sin ní raibh a fhios agam níos mó ná mar a bhí a fhios agam sa chéad nóiméad sin.

Is é a bheith feasach ar Chonaic na focail ghaolmhara a roghnaigh mé mar fhrása le labhairt faoin nóiméad is suntasaí agus is suntasaí de mo shaol.

Tá an chonaic i láthair i ngach aonad. Dá bhrí sin cuireann comhfhiosacht gach aonad ar an eolas faoin bhfeidhm a fheidhmíonn sé sa chéim ina bhfuil sé comhfhiosach.

Nochtann a bheith feasach ar Chonaic an 'anaithnid' don té a bhí chomh feasach. Ansin beidh sé de dhualgas ar an duine sin a chur in iúl céard is féidir leis a bheith feasach ar Chonaic.

Is fiú go mór bheith feasach ar Chonaic go gcuireann sé ar chumas duine eolas a fháil faoi ábhar ar bith, trí smaoineamh. Is éard atá i gceist le smaointeoireacht ná sealbhú seasta an tSolais Choinsiasach ar ábhar na smaointeoireachta. Luaitear go hachomair, tá ceithre chéim ag smaoineamh: an t-ábhar a roghnú; an Solas Comhfhiosach a shealbhú ar an ábhar sin; an Solas a dhíriú; agus, fócas an tSolais. Nuair atá an Solas dírithe, tá an t-ábhar ar eolas. Tríd an modh seo, scríobhadh Smaointeoireacht agus Cinniúint.

Is é an cuspóir speisialta atá leis an leabhar seo ná: Na daoine comhfhiosacha a insint i gcorp an duine gur codanna dofheicthe doirse iad de na Tríonraí indibhidiúla, Triune Selves, a bhí, taobh istigh agus taobh amuigh den am, ina gcónaí lenár gcuid smaointeoirí agus ár gcodanna iontacha i gcomhlachtaí foirfe gan gnéas i Réimse na Buanseasmhachta; gur theip orainn, mar dhaoine comhfhiosacha anois i gcorp an duine, tástáil ríthábhachtach a dhéanamh, agus ar an mbealach sin sinn féin a dhealú ón Réimse Trédhearcachta sin isteach i saol breithe agus báis agus athbheochana an fhir agus na mná sin; nach bhfuil aon chuimhne againn air seo mar gur chuir muid sinn féin isteach i gcodladh féin-hypnotic, chun aisling; go leanfaimid orainn ag aisling tríd an saol, trí bhás agus ar ais arís; go gcaithfimid é seo a dhéanamh go dtí go ndíothaímid, go múscailt, sinn féin as an hypnosis a chuir muid féin isteach ann; go gcaithfimid, áfach, an fad a thógann sé, ár ndúthracht a dhúiseacht, a bheith feasach orainn féin mar atá againn inár gcomhlachtaí, agus ansin ár gcoirp a athbheochan agus a athbheochan go dtí an bheatha shíoraí inár dteach - An Réimse Buanseasa as ar tháinig muid - a tríd an domhan seo dár linne, ach ní fheiceann súile marfach é. Ansin déanfaimid ár n-áiteanna a ghlacadh go comhfhiosach agus leanfaimid ar aghaidh lenár gcuid codanna den Ordú Forchéimnithe Eternal. Léirítear an bealach chun é seo a bhaint amach i gcaibidlí ina dhiaidh sin.

Ag an scríbhneoireacht seo tá lámhscríbhinn na hoibre seo leis an printéir. Is beag ama atá ann cur leis an méid atá scríofa. Le linn na mblianta fada a ullmhaíodh, is minic a iarradh orm roinnt léirmhínithe a chur san áireamh sa téacs ar na sleachta Bíobla nach féidir a thuiscint, ach, i bhfianaise an méid atá ráite sna leathanaigh seo, ciall agus ciall a bheith acu, agus , ag an am céanna, tacaíonn sé le ráitis a dhéantar san obair seo. Ach bhí an-imní orm comparáidí a dhéanamh nó comhfhreagrais a thaispeáint. Theastaigh uaim go ndéanfaí an obair seo a mheas ar a tuillteanais féin amháin.

Le bliain anuas cheannaigh mé imleabhar ina raibh The Lost Books of the Bible agus The Forgotten Books of Eden. Is ábhar iontais é agus tú ag scanadh leathanaigh na leabhar seo, cé mhéad sliocht aisteach atá dothuigthe ar bhealach eile is féidir a thuiscint nuair a thuigeann duine a bhfuil scríofa anseo faoin Triune Self agus a thrí chuid; faoi ​​athghiniúint chorp fisiciúil an duine ina chorp fisiciúil foirfe, neamhbhásmhar, agus Réimse na Buanachta, arb é "Ríocht Dé" i bhfocail Íosa.

Arís, rinneadh iarratais ar shoiléiriú ar shleachta an Bhíobla. B'fhéidir go bhfuil sé seo déanta go maith agus go dtabharfaí roinnt fianaise do léitheoirí Thinking and Destiny chun comhthacaíocht a dhéanamh le ráitis áirithe sa leabhar seo, ar fianaise iad atá le fáil sa Tiomna Nua agus sna leabhair thuasluaite. Dá bhrí sin cuirfidh mé an cúigiú cuid le Caibidil X, Gods agus a Reiligiúin, ag déileáil leis na nithe seo.

HWP

Nua-Eabhrac, Márta 1946

Leanúint ar aghaidh le Réamhrá ➔