Cur Síos Achomair ar Thinking and DestinyCad é is tábhachtaí duit sa saol?

Más é do fhreagra tuiscint níos fearr a bhaint amach ort féin agus ar an domhan ina mairimid; má tá sé le tuiscint cén fáth go bhfuilimid anseo ar talamh agus cad atá ag fanacht linn tar éis bháis; má tá sé chun eolas a fháil ar fhíorchuspóir na beatha, do shaol, Smaointeoireacht agus Cinniúint tabharfaidh sé deis duit na freagraí seo a fháil. Agus go leor eile.

Laistigh de na leathanaigh seo, cuirtear faisnéis atá níos sine ná an stair thaifeadta in iúl don domhan mór anois - faoi Chonaic. Is é an luach mór atá air seo ná go bhféadfadh sé cabhrú linn tuiscint níos fearr a fháil orainn féin, na cruinne. . . agus níos faide anonn. Ní fhoirceadal é an leabhar seo a inseoidh duit conas do shaol a chónaí. Deir an t-údar gur ceacht tábhachtach do gach fear agus bean é a chinneadh duit féin cad atá le déanamh agus cad nach ceart a dhéanamh. Dúirt sé: “Ní ghlacaim le seanmóireacht a dhéanamh le duine ar bith; Ní mheasaim gur seanmóir nó múinteoir mé féin. "

Cé gur scríobhadh an obair iontach seo don chine daonna ar fad, is beag duine ar fud an domhain a fuair é. Ach tá na taoidí ag athrú de réir mar a fhéachann siad le brí na ndúshlán pearsanta agus domhanda atá romhainn, chomh maith leis an bpian agus an fhulaingt a ghabhann leo go minic a thuiscint. Ba mhian leis an údar go dílis Smaointeoireacht agus Cinniúint feidhmíonn sé mar solas rabhcháin chun cabhrú le gach duine cabhrú leo féin.

Ní féidir leis an léitheoir cas fiosrach agus an t-iarrthóir is mó a bhfuil taithí dhomhain aige cabhrú ach tá an-suim ag baint leis ó raidhse, raon agus sonraí na n-ábhar a dtugtar aghaidh orthu sa leabhar seo. Is iomaí duine a cheapfaidh conas a fuair an t-údar an fhaisnéis. Déantar cur síos ar an tslí neamhghnách inar táirgeadh an tsaotharlann seo i Réamhrá an Údair agus san Iarfhocal.

Thosaigh Percival ag cur síos ar chaibidlí do Smaointeoireacht agus Cinniúint tar éis taithí a fháil ar soilsiú láidir, a raibh sé feasach air go raibh sé feasach ar Chonaic. Dúirt sé go léiríonn an tuiscint ar Chonaic an “anaithnid” don té a bhí chomh feasach. Chuir na heispéiris seo ar chumas Percival rochtain a fháil ar eolas faoi aon ábhar níos déanaí trí mhodh ar leith chun díriú, nó an rud ar a dtugtar “fíor-smaointeoireacht.” Is tríd an modh seo a scríobhadh an leabhar.

Tá barántúlacht i scríbhneoireacht Percival toisc nach bhfuil toimhdí, teoiric ná leithscéal ann. Níl a dhíograis mhór leis an modh fírinne is airde riamh ag dul i léig. Is leabhar é seo a labhraíonn leis an uafás i ngach croí daonna a bheith eolach ar cén fáth a bhfuil an chine daonna mar atá. Smaointeoireacht agus Cinniúint dioscúrsa neamhghnách ina dhiaidh sin a chuimsíonn iomlán na ndomhan léirithe agus neamhfhabhtaithe; mar sin, is féidir é a chur i bhfeidhm ar shaol gach duine a aimsíonn a theachtaireacht saortha.