The Word Foundation
Is eagraíocht neamhbhrabúis é an Word Foundation, Inc. a cairteadh i stát Nua Eabhrac ar 22 Bealtaine, 1950. Is é seo an t-aon eagraíocht atá ann a bhunaigh agus a údaraigh an tUasal Percival chun na críocha seo. Níl baint ná cleamhnas ag an bhfondúireacht le haon eagraíocht eile, agus ní fhormhuiníonn sí ná ní thacaíonn sí le haon duine, treoraí, meantóir, múinteoir nó grúpa a mhaíonn gur spreagadh, ceapadh nó údarás ar bhealach eile é chun scríbhinní Percival a mhíniú agus a léirmhíniú.

De réir ár bhfodhlíthe, d’fhéadfadh go mbeadh líon neamhtheoranta comhaltaí ag an bhfondúireacht a roghnaíonn a dtacaíocht a thabhairt dó agus leas a bhaint as a seirbhísí. As na céimeanna seo, roghnaítear Iontaobhaithe a bhfuil buanna speisialta agus réimsí saineolais acu, a thoghann Bord Stiúrthóirí atá freagrach as bainistíocht agus rialú ginearálta ghnóthaí na corparáide. Tá cónaí ar na hIontaobhaithe agus na Stiúrthóirí i lochanna éagsúla sna Stáit Aontaithe agus thar lear. Bímid le chéile le haghaidh cruinnithe bliantúla agus cumarsáide leanúnaí i rith na bliana chun ár gcomhchuspóir a chur i gcrích - scríbhinní Percival a chur ar fáil go héasca agus chun cabhrú le comh-mhic léinn a dhéanann teagmháil linn ó go leor áiteanna ar fud an domhain chun aghaidh a thabhairt ar a gcuid staidéir agus ar an dúshlán atá roimh go leor daoine agus iad ag iarraidh an saol talmhaí seo a thuiscint. I dtreo na ceiste seo ar Fhírinne, Smaointeoireacht agus Cinniúint neamhshainithe i dtéarmaí scóip, doimhneachta agus doimhneachta.

Agus mar sin, is é ár dtiomantas agus ár maoirseacht ábhar agus brí an leabhair a chur in iúl do mhuintir an domhain Smaointeoireacht agus Cinniúint chomh maith leis na leabhair eile a scríobh Harold W. Percival. Ó 1950 i leith, d’fhoilsigh agus dháileadh The Word Foundation leabhair Percival agus chuidigh sé le léitheoirí a dtuiscint ar scríbhinní Percival a thuiscint. Soláthraíonn ár for-rochtain leabhair d’áitritheoirí príosúin agus do leabharlanna. Cuirimid leabhair lascainithe ar fáil freisin nuair a roinnfear iad le daoine eile. Trínár gclár Mac Léinn go Mac Léinn, cabhraímid le cosán a éascú dóibh siúd dár mbaill ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar shaothair Percival le chéile.

Tá oibrithe deonacha tábhachtach dár n-eagraíocht mar cabhraíonn siad linn scríbhinní Percival a leathnú chuig lucht léitheoireachta níos leithne. Tá an t-ádh linn go bhfuair muid cabhair ó go leor cairde thar na blianta. I measc a gcuid ranníocaíochtaí tá leabhair a bhronnadh ar leabharlanna, ár mbróisiúir a sheoladh chuig cairde, grúpaí staidéir neamhspleácha a eagrú, agus gníomhaíochtaí comhchosúla. Faighimid ranníocaíochtaí airgeadais a bhí ríthábhachtach chun cabhrú linn leanúint lenár gcuid oibre. Cuirimid fáilte roimh an gcúnamh seo agus táimid an-bhuíoch as!

De réir mar a leanaimid ar aghaidh lenár n-iarrachtaí chun oidhreacht Light of Percival a roinnt leis an gcine daonna, tugaimid cuireadh dochreidte dár léitheoirí nua a bheith linn.


Teachtaireacht Fhondúireacht Word

Ba é “Ár dTeachtaireacht” an chéad eagarthóireacht scríofa ag Harold W. Percival dá iris mhíosúil cáiliúil, An Briathar. Chruthaigh sé leagan níos giorra den eagarthóireacht mar chéad leathanach don iris. Thuas is macasamhlú de seo níos giorra leagan ó an chéad imleabhar den tsraith is fiche faoi cheangal imleabhar, 1904 - 1917. Is féidir an eagarthóireacht a léamh ina iomláine ar ár Leathanach eagarthóireachta.