Caibidil I de CHUN CINN AGUS DESTINY


RÉAMHRÁ
An chéad chaibidil seo de Smaointeoireacht agus Cinniúint Tá sé i gceist gan ach cuid bheag de na hábhair a phléann an leabhar a chur in aithne duit. Beidh cuma aisteach ar go leor de na hábhair. B’fhéidir go bhfuil cuid acu scanrúil. B’fhéidir go bhfaighidh tú go spreagann siad uile machnamh tuisceanach. De réir mar a théann tú i dtaithí ar an smaoineamh, agus nuair a smaoiníonn tú ar do bhealach tríd an leabhar, gheobhaidh tú amach go bhfuil sé ag éirí níos soiléire, agus go bhfuil tú i mbun tuisceana a fhorbairt ar fhíricí mistéireach bunúsacha áirithe ach roimhe seo den saol - agus go háirithe fút féin .

Míníonn an leabhar cuspóir na beatha. Níl sa chuspóir sin ach sonas a fháil, anseo nó ina dhiaidh seo. Níl sé chun anam duine a “shábháil”. Is é fíorchuspóir an tsaoil, an cuspóir a shásóidh ciall agus cúis araon: go mbeidh gach duine againn feasach de réir a chéile ar chéimeanna níos airde riamh a bheith feasach; is é sin, feasach ar an dúlra, agus sa nádúr agus tríd agus lasmuigh de. De réir nádúir atá i gceist gach ar féidir duine a chur ar an eolas trí na céadfaí.

Cuireann an leabhar tú féin in aithne duit freisin. Tugann sé an teachtaireacht fút féin: do chuid féin mistéireach a chónaíonn i do chorp. B’fhéidir gur aithin tú i gcónaí tú féin agus mar do chorp; agus nuair a dhéanann tú iarracht smaoineamh ort féin smaoiníonn tú ar do mheicníocht choirp dá bhrí sin. Le fórsa gnáthaimh labhair tú ar do chorp mar "Mise", mar "mé féin". Tá sé de nós agat nathanna den sórt sin a úsáid mar "nuair a rugadh mé," agus "nuair a gheobhaidh mé bás"; agus "Chonaic mé mé féin sa ghloine," agus "Luigh mé orm féin," "Ghearr mé mé féin," agus mar sin de, nuair is é do chorp féin a labhraíonn tú i ndáiríre. Chun tuiscint a fháil ar a bhfuil tú ní mór duit an t-idirdhealú idir tú féin agus an corp ina gcónaíonn tú a fheiceáil go soiléir ar dtús. Má úsáideann tú an téarma "mo chorp" chomh héasca agus a úsáideann tú aon cheann de na daoine a luaitear, thabharfadh sé le tuiscint nach bhfuil tú neamhullmhaithe ar fad an t-idirdhealú tábhachtach seo a dhéanamh.

Ba chóir go mbeadh a fhios agat nach tusa do chorp; ba chóir go mbeadh a fhios agat nach tusa do chorp. Ba chóir go mbeadh a fhios agat mar gheall air seo, nuair a smaoiníonn tú air, tuigeann tú go bhfuil do chorp an-difriúil inniu ó na rudaí a bhí ann, le linn na hóige, nuair a thug tú faoi deara é ar dtús. Le linn na mblianta a bhfuil cónaí ort i do chorp, bhí a fhios agat go bhfuil sé ag athrú: agus é ag dul tríd a óige agus a ógántacht agus a óige, agus ina riocht reatha, tá athrú mór tagtha air. Agus aithníonn tú go bhfuil athruithe de réir a chéile i do thuairim ar an domhan agus ar do dhearcadh i leith na beatha de réir mar a d'athraigh do chorp. Ach le linn na n-athruithe seo d'fhan tú ortsa: is é sin, is eol duit féin mar an duine céanna, an rud céanna, fad is a bhí mé. Cuireann do mhachnamh ar an fhírinne shimplí seo ort a thuiscint nach cinnte agus nach féidir leat a bheith i do chorp; in áit, gur orgánach fisiceach é do chorp a bhfuil tú i do chónaí ann; meicníocht de chineál beo atá á feidhmiú agat; ainmhí a bhfuil tú ag iarraidh a thuiscint, le hoiliúint agus le máistir.

Tá a fhios agat conas a tháinig do chorp isteach sa saol seo; ach conas a tháinig tú isteach i do chorp níl a fhios agat. Níor tháinig tú isteach ann go dtí tamall tar éis a rugadh é; bliain, b’fhéidir, nó roinnt blianta; ach ar an bhfíric seo níl mórán nó aon rud ar eolas agat, mar níor thosaigh do chuimhne ar do chorp ach tar éis duit teacht isteach i do chorp. Tá rud éigin ar eolas agat faoin ábhar a bhfuil do chorp atá ag síorathrú ann; ach cad é atá tú níl a fhios agat; níl tú feasach fós mar a bhfuil tú i do chorp. Tá a fhios agat an t-ainm trína ndéantar do chorp a idirdhealú ó choirp daoine eile; agus d'fhoghlaim tú smaoineamh air seo mar d'ainm. Is é an rud atá tábhachtach, gur chóir go mbeadh a fhios agat, ní cé tú mar phearsantacht, ach céard atá tú mar dhuine aonair - feasach ort féin, ach nach bhfuil feasach fós mar tú féin, féiniúlacht gan bhriseadh. Tá a fhios agat go gcónaíonn do chorp, agus tá súil agat le réasún go bhfaighidh sé bás; óir is fíric é go bhfaigheann gach corp daonna bás in am. Bhí tús ag do chorp, agus beidh deireadh leis; agus ó thús go deireadh tá sé faoi réir dhlíthe shaol na bhfeiniméan, an athraithe, an ama. Níl tú, áfach, faoi réir na ndlíthe a théann i bhfeidhm ar do chorp. Cé go n-athraíonn do chorp an t-ábhar a bhfuil sé comhdhéanta de níos minice ná mar a athraíonn tú na cultacha lena mbailíonn tú é, ní athraíonn d’aitheantas. Tá tú riamh mar an gcéanna leat.

De réir mar a chaitheann tú na fíricí seo, feicfidh tú, áfach, go dtiocfadh leat, dar leat, nach dtiocfaidh tú féin chun deiridh, níos mó ná mar a cheapann tú gur thosaigh tú féin riamh. Tá sé seo toisc go bhfuil do chéannacht gan díothú agus go bhfuil sé díograiseach; tá an fíor I, an Féin a bhraitheann tú, bás agus gan athrú, go deo thar theorainn na bhfeiniméan athraithe, ama, báis. Ach cad é seo a bhfuil do chéannacht mistéireach, níl a fhios agat.

Nuair a chuireann tú ceist ort féin, "Cad a fhios agam go bhfuilim?" sa deireadh beidh d’aitheantas i láthair tú ag freagairt ar bhealach éigin mar seo: "Cibé rud é go bhfuilim, tá a fhios agam go bhfuilim comhfhiosach ar a laghad; is eol dom ar a laghad a bheith feasach." Agus tú ag leanúint ar aghaidh ón bhfíric seo, is féidir leat a rá: "Dá bhrí sin, tuigim go bhfuilim. Tuigim, thairis sin, gur mise mé; agus nach duine eile mé. Tuigim gurb é seo m'aitheantas a bhfuilim feasach air - ní athraíonn an t-uafás agus an t-uaigneas ar leith seo a mhothaím go soiléir - ar feadh mo shaol, cé gur cosúil go bhfuil gach rud eile a bhfuilim ar an eolas faoi ag athrú i gcónaí. " Ag dul ar aghaidh uaidh seo is féidir leat a rá: "Níl a fhios agam go fóill cad é an t-athrú mistéireach seo atá orm; ach tuigim go bhfuil rud éigin comhfhiosach sa chorp daonna seo, a bhfuilim feasach air le linn mo chuid uaireanta dúiseachta; rud a mhothaíonn agus is mian leis agus smaoiníonn, ach ní athraíonn sé sin; rud comhfhiosach a thoilíonn agus a chuireann iallach ar an gcomhlacht seo gníomhú, ach is léir nach é an corp é. Is léir gurb é an rud comhfhiosach seo, cibé rud é, mé féin. "

Dá bhrí sin, trí smaoineamh, tagann tú chun féachaint ort féin mar chomhlacht a bhfuil ainm agus gnéithe áirithe idirdhealaithe eile air a thuilleadh, ach mar fhéinfhiosach sa chorp. Is é an leabhar seo a thugtar ar an bhféinfhiosach sa chorp, sa leabhar seo. Is é an doirse i gcorp an t-ábhar lena mbaineann an leabhar go háirithe. Dá bhrí sin beidh sé ina chuidiú agat, agus tú ag léamh an leabhair, smaoineamh ort féin mar dhoras ionchorpraithe; breathnú ort féin mar dhochtúir bás a fháil i gcorp an duine. Agus tú ag foghlaim conas tú féin a mheas mar dhochtúir, mar an doirse i do chorp, beidh tú ag glacadh céim thábhachtach i dtreo tuiscint a fháil ar an rúndiamh féin agus ar dhaoine eile.

Tá tú eolach ar do chorp, agus ar gach rud eile atá de chineál, trí na céadfaí. Ní féidir le gach duine feidhmiú sa domhan fisiciúil ach amháin trí mheán na gcéadfaí coirp atá agat. Feidhmíonn tú trí smaointeoireacht. Tá do smaointeoireacht spreagtha ag do mhothú agus do mhian. Léiríonn do mhothú agus do mhian agus do smaointeoireacht i ngníomhaíocht choirp i gcónaí; is éard atá i gceist le gníomhaíocht fhisiciúil ach an abairt, an exteriorization, do ghníomhaíocht istigh. Is é do chorp a bhfuil na céadfaí aige an ionstraim, an mheicníocht, a bhfuil do mhothú agus do mhian ag dul i bhfeidhm uirthi; is é do mheaisín dúlra aonair é.

Is neacha beo iad do chuid céadfaí; aonaid dofheicthe ábhair nádúir; na fórsaí tosaigh seo a théann trí struchtúr iomlán do choirp; is eintitis iad a bhfuil a bhfeidhmeanna feasach, cé nach bhfuil siad intuigthe. Feidhmíonn do chuid céadfaí mar lárionaid, tarchuradóirí imprisean idir rudaí an nádúir agus an meaisín daonna atá á oibriú agat. Is ambasadóirí dúlra do chúirt iad na céadfaí. Níl aon chumhacht ag do chorp agus a chéadfaí feidhmiú go deonach; níos mó ná do lámhainn trínar féidir leat mothú agus gníomhú. Ina ionad sin, is tusa, an t-oibreoir, an duine comhfhiosach féin, an doirseoir corpraithe an chumhacht sin.

Gan tusa, an té a dhéanann an obair, ní féidir leis an meaisín aon rud a chur i gcrích. Déanann an meaisín análaithe aonair gníomhaíochtaí ainneonacha do choirp - an obair thógála, chothabhála, deisiúcháin fíocháin agus mar sin de - de réir mar a fheidhmíonn sé don mheaisín mór athraithe agus i gcomhar leis. Mar sin féin, bíonn do smaointeoireacht neamhchothromaithe agus neamhrialta ag cur isteach i gcónaí ar ghnáthobair an nádúir seo i do chorp: déantar an obair a phósadh agus a neamhniú sa mhéid go gcuireann tú teannas coirp millteach agus neamhchothromaithe trí ligean do do mhothúcháin agus do mhianta gníomhú gan do rialú comhfhiosach. Dá bhrí sin, d’fhonn go gceadófaí don dúlra do mheaisín a athchóiriú gan cur isteach ar do chuid smaointe agus mothúchán, foráiltear go ligfidh tú uaidh go tréimhsiúil é; soláthraíonn nádúr i do chorp go mbíonn an banna a choinníonn tú féin agus na céadfaí le chéile suaimhneach, go páirteach nó go hiomlán. Is é an scíth a ligean nó ligean na céadfaí codladh.

Cé go gcodlaíonn do chorp tá tú as teagmháil leis; ar bhealach áirithe tá tú ar shiúl uaidh. Ach gach uair a dhúisíonn tú do chorp tuigeann tú láithreach gur tú an “Mise” féin a bhí tú sular fhág tú do chorp i do chodladh. Ní bhíonn do chorp, bíodh sé ina dhúiseacht nó ina chodladh, feasach ar rud ar bith, riamh. An rud atá comhfhiosach, an rud a cheapann, is tú féin, an té atá i do chorp. Tagann sé seo chun solais nuair a mheasann tú nach smaoiníonn tú agus do chorp ina chodladh; ar a laghad, má cheapann tú le linn na tréimhse codlata nach bhfuil a fhios agat nó nach cuimhin leat, nuair a dhúisíonn tú do chuid céadfaí, cad a bhí tú ag smaoineamh.

Tá codladh domhain nó aisling. Is é codladh domhain an stát ina dtarraingíonn tú siar tú féin, agus ina mbíonn tú i dteagmháil leis na céadfaí; is é an stát inar stop na céadfaí ag feidhmiú mar thoradh ar a bheith dícheangailte ón gcumhacht trína bhfeidhmíonn siad, cén chumhacht atá agatsa, an doire. Is é aisling staid an díorma páirteach; an stát ina ndéantar do chuid céadfaí a iompú ó réada seachtracha an nádúir chun feidhmiú go hinmheánach sa nádúr, ag gníomhú i ndáil le hábhair na n-earraí a fheictear le linn dúiseacht. Nuair a théann tú isteach arís i do chorp tar éis tréimhse de chodladh domhain, dúisíonn tú na céadfaí láithreach agus tosaíonn tú ag feidhmiú tríothu arís mar oibreoir cliste do mheaisín, ag smaoineamh, ag labhairt, agus ag gníomhú mar an mothúchán agus an- dúil atá agat. Agus ó nós ar feadh an tsaoil aithníonn tú láithreach tú féin agus le do chorp: "Bhí mé i mo chodladh," a deir tú; "anois táim i mo dhúiseacht."

Ach i do chorp agus lasmuigh de do chorp, dúisigh gach re agus codladh ina dhiaidh sin lá i ndiaidh lae; tríd an saol agus tríd an mbás, agus trí na stáit tar éis bháis; agus ón saol go dtí an saol ar feadh do shaoil ​​- maireann d’aitheantas agus do mhothú féiniúlachta. Is rud an-dáiríre é d’aitheantas, agus láithreacht leat i gcónaí; ach is rúndiamhair é nach féidir le hintleacht duine a thuiscint. Cé nach féidir leis na céadfaí é a ghabháil, tá tú feasach ar a láithreacht. Tá tú feasach air mar mhothúchán; tá mothú aitheantais agat; mothú I-ness, ar fhéiniúlacht; braitheann tú, gan cheist ná réasúnú, gur féiniúlacht ar leith tú féin a mhaireann tríd an saol.

Tá an mothú seo ar a bhfuil d'aitheantas chomh cinnte sin nach féidir leat smaoineamh go bhféadfadh tú féin a bheith i do chorp ar bith seachas tú féin; tá a fhios agat go bhfuil tú i gcónaí mar an gcéanna leat féin, an fhéin chéanna i gcónaí, an duine céanna. Nuair a leagann tú do chorp chun sosa agus codlata ní féidir leat smaoineamh go dtiocfaidh deireadh le d'aitheantas tar éis duit do shealbhán a scíth a ligean ar do chorp agus dul as; tá tú ag súil go hiomlán nuair a éiríonn tú feasach arís i do chorp agus go dtosaíonn tú ar lá nua gníomhaíochta ann, go mbeidh tú mar an gcéanna leat féin, an duine céanna, an ceann céanna.

Mar aon le codladh, mar sin le bás. Is codladh fada é an bás, scor sealadach ón domhan daonna seo. Más rud é go dtuigeann tú do mhothú na hídeachta i láthair na huaire, de bharr bodhaire, beidh tú ag an am céanna go dtuigfidh tú nach rachaidh codladh fada an bháis i bhfeidhm ar leanúnachas do chéannachta níos mó ná mar a théann do chodladh gach oíche i bhfeidhm air . Braithfidh tú go leanfaidh tú ar aghaidh leis an todhchaí anaithnid, fiú agus tú ag leanúint ar aghaidh ó lá go lá tríd an saol atá ag críochnú. Is é seo an rud é féin, atá tú féin, atá comhfhiosach le linn do shaoil ​​faoi láthair, mar an gcéanna, mar an gcéanna, a bhí comhfhiosach mar an gcéanna ar lá i ndiaidh lae trí gach ceann de do shaol.

Cé go bhfuil do chuid ama atá caite ina mhistéir duit anois, níl aon ionadh níos mó ar do shaol roimhe seo ná an saol atá ann faoi láthair. Gach maidin tá rúndacht ann teacht ar ais chuig do chorp codlata ón áit nach bhfuil a fhios agat, ag dul isteach ann trí fhios gnó, agus ag éirí feasach arís ar an saol breithe seo agus bás agus am. Ach tharla sé seo chomh minic sin, le tamall anuas tá sé chomh nádúrtha sin, nach cosúil gur rúndiamhair é; is tarlú coitianta é. Ach tá sé beagnach difriúil leis an nós imeachta a dtéann tú tríd nuair a théann tú isteach i gcomhlacht nua ag tús gach athbheochana atá curtha ar bun duit de réir nádúir, oilte agus ullmhaithe ag do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí mar do nua áit chónaithe ar fud an domhain, masc nua mar phearsantacht.

Is é pearsantacht an duine, masc, trína labhraíonn an t-aisteoir, an doirse. Dá bhrí sin tá sé níos mó ná an corp. Le bheith ina phearsantacht ní mór an corp daonna a dhéanamh dúisigh nuair a bhíonn an doirse ann. Sa drámaíocht saoil a bhíonn ag síorathrú glacann an doirse le pearsantacht agus caitheann sé í, agus gníomhaíonn agus labhraíonn sí trí í a imirt. Mar phearsantacht, measann an dochtúir gur pearsantacht é; is é sin, tá an mascóir ag smaoineamh air féin mar an chuid a imríonn sé, agus tá sé dearmadach air féin mar an fhéinmhuinín comhfhiosach sa masc.

Is gá tuiscint a fháil ar athbheochan agus cinniúint, ar shlí eile ní féidir cuntas a thabhairt ar na difríochtaí i nádúr agus i gcarachtar an duine. Is dearbhú go bhfuil neamhionannas breithe agus stáisiúin, saibhreas agus bochtaineacht, sláinte agus breoiteachta, mar thoradh ar thionóisc nó ar sheans mar shárú ar an dlí agus ar an gceartas. Thairis sin, faisnéis, genius, airgtheacht, bronntanais, dámha, cumhachtaí, bhua a chur i leith; nó, tá aineolas, ineptitude, laige, sloth, vice, agus greatness nó smallness carachtar iontu seo, mar a thagann ó oidhreacht choirp, i gcoinne ciall agus cúis fhónta. Tá baint ag oidhreacht leis an gcorp; ach is é smaointeoireacht duine a dhéanann carachtar. Rialaíonn an dlí agus an ceartas saol na breithe agus an bháis seo, ach ní fhéadfadh sé leanúint ar aghaidh ina chúrsaí; agus tá an dlí agus an ceartas i réim i ngnóthaí daonna. Ach ní leanann éifeacht cúis láithreach i gcónaí. Ní chuirtear fómhar láithreach. Mar an gcéanna, ní fhéadfaidh torthaí gnímh nó smaoinimh a bheith le feiceáil go dtí tar éis tréimhse fada eatramhach. Ní féidir linn a fheiceáil cad a tharlaíonn idir an smaoineamh agus gníomh agus a dtorthaí, níos mó ná mar a fheicimid a bhfuil ag tarlú sa talamh idir am síolú agus fómhar; ach déanann gach duine i gcorp an duine a dhlí féin mar chinniúint leis na rudaí a cheapann sé agus a dhéanann sé, cé go mb’fhéidir nach eol dó nuair a bhíonn an dlí á fhorordú aige; agus níl a fhios ach cathain a líonfar an t-oideas, mar atá i ndán, san am i láthair nó i saol amach anseo ar talamh.

Go bunúsach tá lá agus saolré mar an gcéanna; is tréimhsí athfhillteacha iad de bheith ann go leanúnach ina ndéanann an déantóir a gcinniúint a oibriú amach agus a chuntas daonna a chothromú leis an saol. Tá an oíche agus an bás go mór le chéile freisin: nuair a shleamhnaíonn tú ar shiúl chun ligean do do chorp scíth a ligean agus codladh, téann tú trí eispéireas atá an-chosúil leis an eispéireas a théann tú tríd nuair a fhágann tú an corp nuair a fhaigheann tú bás. Ina theannta sin, caithfear do bhrionglóidí oíche a chur i gcomparáid leis na stáit tar éis bháis a dtéann tú tríd go rialta: is céimeanna de ghníomhaíocht suibiachtúil an té a dhéanann an dá rud; sa dá chónaí tú thar do chuid smaointe agus gníomhartha dúisithe, tá do chuid céadfaí fós ag feidhmiú sa nádúr, ach i stáit istigh an nádúir. Agus freagraíonn an tréimhse oíche de chodladh domhain, nuair nach bhfeidhmíonn na céadfaí a thuilleadh - staid an dearmad nach bhfuil cuimhne ar rud ar bith ann - leis an tréimhse bhán ina bhfanann tú ar thairseach an domhain choirp go dtí an nóiméad a dhéanann tú athcheangail le do chuid céadfaí i gcorp nua feola: corp na naíonán nó corp an linbh a cruthaíodh duit.

Nuair a thosaíonn tú ar shaol nua tá tú feasach, mar atá i gcré. Mothaíonn tú gur rud sainiúil cinnte tú. Is dócha gurb é an mothúchán seo den fhéin nó den neamhbhailíocht an t-aon rud fíor a bhfuil tú feasach air le tamall fada. Tá gach rud eile rúnda. Ar feadh tamaill tá tú cráite, d’fhéadfadh do chorp nua aisteach agus do thimpeallacht neamhchoitianta a bheith agat fiú. Ach de réir mar a fhoghlaimíonn tú conas do chorp a oibriú agus a céadfaí a úsáid, bíonn tú de réir a chéile tú féin a aithint leis. Thairis sin, tá tú oilte ag daoine eile chun a mheas gur tusa féin do chorp; tugtar duit gur tusa an corp.

Dá réir sin, de réir mar a thagann tú níos mó agus níos mó faoi smacht céadfaí do choirp, éiríonn tú níos lú agus níos lú feasachta go bhfuil tú difriúil ón gcorp a bhfuil tú i do chónaí ann. Agus de réir mar a fhásann tú as an óige caillfidh tú teagmháil le beagnach gach rud nach bhfuil inbhraite leis na céadfaí, nó a shamhlaítear i dtéarmaí na gcéadfaí; beidh tú i bpríosún meabhrach sa domhan fisiciúil, gan ach feiniméin, lastais amháin. Faoi na coinníollacha seo is gá gur rúndiamhair ar feadh an tsaoil thú.

Is rúndiamhair níos mó é d’fhíor-Fhéin - an Féin níos mó nach bhfuil i do chorp; nach bhfuil i saol na breithe agus an bháis seo; ach atá, go neamhbhásach go comhfhiosach i Réimse uile-bhuan na Buanachta, i láthair leat ar feadh do shaoil, trí do chuid eadráin chodlata agus bháis.

Is é cuardach fear ar feadh an tsaoil ar rud a shásóidh i ndáiríre an tóraíocht ar a fhíor-Fhéin; an t-aitheantas, an fhéiniúlacht agus an I-ness, nach bhfuil a fhios ag gach duine acu, agus a mhothaíonn agus ar mian leo a bheith ar an eolas. Dá bhrí sin tá an Fíor-Fhéin le haithint mar Fhéin-eolas, an fíorsprioc cé nach n-aithnítear daoine a lorg. Is é an buanseasmhacht, an foirfeacht, an comhlíonadh, a lorgaítear ach nach bhfaightear riamh i gcaidreamh agus in iarracht an duine. Ina theannta sin, is é an Fíor-Fhéin an comhairleoir agus an breitheamh a bhíonn i láthair i gcónaí a labhraíonn sa chroí mar choinsiasa agus dhualgas, mar cheart agus mar chúis, mar dhlí agus mar cheartas - murach nach mbeadh an fear sin níos mó ná ainmhí.

Tá a leithéid de Féin ann. Is as an Triune Self é, mar a thugtar air sa leabhar seo mar gur aonad dosháraithe amháin é de na Tríonóide aonair: cuid a bhfuil a fhios agat, cuid de na smaointeoirí, agus cuid doirse. Ní féidir ach le cuid den chuid doirse dul isteach i gcorp an ainmhí agus an corp sin a dhéanamh mar dhuine. Is éard atá sa chuid chorraithe seo ná an rud a dtugtar an corp isteach air. I ngach duine, is cuid doscartha de chuid Féin Triune é an doirse corpraithe, aonad ar leithligh i measc díbh féin Triune. Tá na smaointeoirí agus na codanna eolacha de gach Féin Triune sa Réimse Síoraí, Eternal, atá ag teacht chun cinn sa saol seo ina mbítear inár mbás agus ar bhás agus am. Tá an doirse i gcorp á rialú ag na céadfaí agus ag an gcomhlacht; mar sin níl sé ábalta a bheith feasach ar réaltacht na smaointeoirí agus na gcodanna a bhfuil Féin-Fhulaingt acu i gcónaí. Bíonn sé ina éagmais; dall na rudaí atá ar na céadfaí, coinníonn an corna feola é. Ní fheiceann sé thar na foirmeacha oibiachtúla; tá imní air é féin a shaoradh ó na cornaí fleshly, agus seasamh ina n-aonar. Nuair a chruthaíonn an té atá corpraithe go bhfuil sé toilteanach agus réidh le díspeagadh na meon cogais a dhíspreagadh, bíonn a smaointeoir agus a fhiosoir réidh i gcónaí chun Solas a thabhairt dó féin go féin-eolas. Ach tá an doirse corpraithe ag cuardach thar lear. Bhí rúndacht ag baint le féiniúlacht, nó leis an bhfíor-Féin, le daoine a bheith ag smaoineamh i ngach sibhialtacht.

D'úsáid Plato, an fealsamh is suntasaí agus is ionadaí de na fealsúna sa Ghréig, mar phréimh dá lucht leanúna ina scoil fealsúnachta, an tAcadamh: "Know thyself" - gnothi seauton. Dhealródh sé óna chuid scríbhinní go raibh tuiscint aige ar an bhfíor-Fhéin, cé nár tugadh aon cheann de na focail a d’úsáid sé go Béarla mar rud ar bith níos leordhóthanach ná “an t-anam”. D'úsáid Plato modh fiosrúcháin maidir leis an bhfíor-Fhéin a aimsiú. Tá ealaín iontach ag baint leasa as a chuid carachtair; agus a éifeachtaí drámatúla á dtáirgeadh aige. Tá a mhodh canúna simplí agus as cuimse. Is dóichí go gceapfaidh an léitheoir leisciúil meabhrach, arbh fhearr leis siamsaíocht a thabhairt ná foghlaim, go bhfuil Plato tedious. Gan amhras ba é an modh diagachta a bhí aige ná an intinn a oiliúint, a bheith in ann cúrsa réasúnaíochta a leanúint, agus gan a bheith dearmadach ar na ceisteanna agus na freagraí san idirphlé; mura mbeadh duine in ann breithiúnas a thabhairt ar na conclúidí ar thángthas orthu sna hargóintí. Cinnte, ní raibh sé i gceist ag Plato mais eolais a chur i láthair an fhoghlaimeora. Is é is dóichí go raibh sé i gceist aige an intinn a smachtú agus é ag smaoineamh, ionas go mbeadh sé soilsithe trína smaointe féin agus go mbeadh eolas ar a ábhar mar thoradh air. Is é seo, an modh Socratach, córas canúint ceisteanna agus freagraí cliste a chabhróidh go cinnte le duine foghlaim conas smaoineamh; agus an t-intinn á oiliúint chun smaoineamh go soiléir go bhfuil níos mó déanta ag Plato b’fhéidir ná aon mhúinteoir eile. Ach níor tháinig aon scríbhinní anuas chugainn ina n-insíonn sé cad é an smaoineamh, nó cad é an intinn; nó cad é an fíor-Fhéin, nó an bealach chun eolas a fháil air. Caithfear breathnú níos faide.

Déantar achoimre ar theagasc ársa na hIndia sa ráiteas cripte: "that art thou" (tat tvam asi). Ní dhéanann an teagasc soiléir, áfach, cad é an “sin” nó cad é an “tusa”; nó cén chaoi a bhfuil baint ag an “sin” agus an “tusa”, nó an chaoi a n-aithneofar iad. Ach má tá brí leis na focail seo ba chóir iad a mhíniú i dtéarmaí atá intuigthe. Dealraíonn sé gurb é substaint fhealsúnacht Indiach ar fad - chun léargas ginearálta a thabhairt ar na príomhscoileanna - go bhfuil rud neamhbhásúil i bhfear atá agus a bhí i gcónaí mar chuid aonair de rud ilchodach nó uilíoch, chomh mór le titim is cuid den aigéan é uisce farraige, nó mar is spréach é an lasair ina bhfuil a bhunús agus a bheith; agus, thairis sin, go bhfuil an rud aonair seo, is é seo an doer corpraithe - nó, mar a thugtar air sna príomhscoileanna, an t-atman, nó an purusha, - scartha ón rud uilíoch amháin ag an mbraistint braite, maya , rud a fhágann go smaoiníonn an té a dhéanann an duine air féin mar dhuine ar leithligh agus mar dhuine aonair; de bhrí, dearbhaíonn na múinteoirí, níl aon indibhidiúlacht seachas an rud mór uilíoch, ar a dtugtar Brahman.

Is é an teagasc, thairis sin, go bhfuil na blúirí corpraithe den Brahman uilíoch faoi réir a bheith ann agus fulaingt chomhtharlaitheach, gan aithne ar a bhféiniúlacht cheaptha leis an Brahman uilíoch; faoi ​​cheangal ag roth na mbreitheanna agus na mbásanna agus na n-athchorprú sa nádúr, go dtí go mbeidh na blúirí uile athaontaithe de réir a chéile sa Brahman uilíoch. Ní mhínítear, áfach, an chúis nó an riachtanas nó an inmhianaitheacht atá le Brahman dul tríd an nós imeachta crua pianmhar seo mar blúirí nó titeann. Ní thaispeántar ach an oiread conas is féidir nó nach féidir leis an Brahman uilíoch foirfe a bhaint amach; nó conas a dhéanann aon cheann dá blúirí brabús; nó conas a bhaintear leas as an dúlra. Is cosúil gur galar gan úsáid a bhí ann ar fad an duine gan pointe ná cúis.

Mar sin féin, léirítear bealach trína bhféadann duine atá cáilithe i gceart, agus é ag iarraidh “aonrú,” nó “saoradh” ón ngéibheann meabhrach reatha go dtí an dúlra, trí iarracht ghaisce tarraingt ar shiúl ón aifreann, nó ó illusion an dúlra, agus dul ar aghaidh chun tosaigh ar an éalú ginearálta ón dúlra. Tá saoirse le gnóthú, deirtear, trí chleachtadh yoga; mar gheall ar yoga, deirtear, féadtar an smaointeoireacht a smachtú chomh mór sin go bhfoghlaimíonn an t-atman, an purusha - an té a ionchorpraíodh - a mhothúcháin agus a mhianta a bhaint nó a scriosadh, agus scaiptear na seachmaill chiallmhara a bhfuil a smaointeoireacht fite fuaite le fada ; ar an gcaoi sin é a shaoradh ón ngá atá le tuilleadh daonna, déantar é a athshlánú sa Brahman uilíoch.

I ngach ceann de seo tá iarsmaí na fírinne, agus mar sin de go leor maitheasa. Foghlaimíonn an yogi go deimhin chun a chorp a rialú agus a chuid mothúchán agus mianta a smachtú. B’fhéidir go bhfoghlaimeoidh sé a chuid céadfaí a rialú go dtí an pointe nuair is féidir leis, ar toil, a bheith feasach ar staid ábhair taobh istigh dóibh siúd a fheictear de ghnáth ag na céadfaí daonna gan oiliúint, agus dá bhrí sin féadfar é a chumasú chun stáit sa nádúr atá mar nádúr a iniúchadh agus aithne a chur orthu. rúndiamhair d’fhormhór na ndaoine. Ina theannta sin, féadfaidh sé leibhéal ard máistreachta a bhaint amach ar roinnt fórsaí an nádúir. Gan dabht, leagann gach ceann acu an duine seachas an mhais mhór de dhéantúsóirí neamhsciplíneach. Ach cé go n-airbheartaíonn córas yoga “é féin a shaoradh,” nó “a leithlisiú,” an féin ionchorpraithe ó seachmaill na gcéadfaí, is léir nach dtéann sé i gceannas riamh níos faide ná teorainneacha an nádúir. Is léir gur tharla sé seo mar gheall ar mhíthuiscint maidir leis an intinn.

Is é an aigne atá oilte i Yoga an aigne, an éirim. Is é an t-ionstraim speisialaithe sin den doirse a ndéantar cur síos uirthi i leathanaigh níos déanaí mar aigne coirp, a dhéantar a idirdhealú idir dhá aigne eile nach raibh aitheanta roimhe seo: aigne don mhothúchán agus dúil an doirse. Is é an corp-aigne an t-aon bhealach inar féidir leis an gcorp corpraithe feidhmiú trí na céadfaí. Tá feidhmiú an mheabhair-chorp teoranta go díreach do na céadfaí, agus dá bhrí sin go hiomlán don nádúr. Tríd is tríd tá an duine feasach ar an chruinne ina gné iontach amháin: saol an ama, na seachrán. Dá réir sin, cé go ndéanann an deisceabal a intleacht a ghéarú, is léir ag an am céanna go bhfuil sé fós ag brath ar a chuid céadfaí, fós i bhfolach i nádúr, gan é a bheith saor ón ngá atá le haithrisiú leanúnach i gcorp an duine. I mbeagán focal, áfach, is féidir le dochtúir a bheith mar oibreoir a mheaisín coirp, ní féidir leis é féin a leithlisiú ná a shaoradh ó nádúr, ní féidir leis eolas a fháil air féin ná as a fhírinne féin, ach gan smaoineamh ar a chorp amháin; d’uireasa na n-ábhar seo d’intinn, agus ní féidir iad a thuiscint ach trí fheidhmiú comhordaithe an aigne mar aon leis na mothúcháin agus an dúil.

Ní cosúil gur cuireadh intinn na mothúchán agus an mhian san áireamh i gcórais smaointeoireachta an Oirthir. Tá an fhianaise air seo le fáil sna ceithre leabhar de Yoga Aphorisms ag Patanjali, agus sna tráchtaireachtaí éagsúla ar an saothar ársa sin. Is dócha gurb é Patanjali an fealsamh is mó meas agus ionadaí ar fhealsúna na hIndia. Tá a chuid scríbhinní as cuimse. Ach is cosúil gur cailleadh nó gur coinníodh a fhíor-theagasc faoi rún; i gcás na sutras caolchúiseach caolchúiseach a bhfuil ainm air is cosúil go gcuireann siad frustrachas nó go ndéanfaidh sé dodhéanta an aidhm chéanna a bhfuil sé beartaithe dóibh ar ndóigh. Ní gá míniú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfadh paradacsa den sórt sin fanacht gan cheist tríd na cianta i bhfianaise a bhfuil curtha amach sa chaibidil seo agus níos déanaí maidir le mothú agus dúil sa duine.

Baineann teagasc an Oirthir, cosúil le fealsúnachtaí eile, le rúndiamhair an duine chomhfhiosach i gcorp an duine, agus le rúndiamhair an ghaoil ​​idir an duine sin féin agus a chorp, agus an dúlra, agus na cruinne ina iomláine. Ach ní thaispeánann na múinteoirí Indiach go bhfuil a fhios acu cad é seo an duine comhfhiosach - an t-atman, an purusha, an doirseoir corpraithe - mar atá idirdhealú ón nádúr: ní dhéantar aon idirdhealú soiléir idir an té a dhéanann an corp agus an corp. an corp atá de nádúr. Is léir gur tharla an mhainneachtain an t-idirdhealú seo a fheiceáil nó a chur in iúl mar gheall ar mhíthuiscint uilíoch nó míthuiscint mothúchán agus dúil. Is gá an mothúchán agus an fonn a mhíniú ag an bpointe seo.

Nuair a bhreathnaítear ar mhothú agus ar mhian tá ceann de na hábhair is tábhachtaí agus is fairsinge a chuirtear amach sa leabhar seo. Ní féidir a thábhacht agus a luach a ró-mheas. D'fhéadfadh tuiscint agus úsáid mothúcháin agus dúil a bheith i gceist le dul chun cinn an duine aonair agus na Daonnachta; is féidir leis saoirse a shaoradh ó smaointeoireacht bhréagach, creidimh bhréagacha, spriocanna bréagacha, a choinnigh siad iad féin sa dorchadas. Réitíonn sé creideamh bréagach ar glacadh leis go dall; creideamh atá fréamhaithe go domhain anois i smaointeoireacht na ndaoine nach cosúil gur smaoinigh aon duine é a cheistiú.

Is é seo: Múintear do gach duine a chreidiúint go bhfuil cúig chéadfaí i gcéadfaí an choirp, agus go bhfuil an mothúchán sin ar cheann de na céadfaí. Is aonaid de nádúr, neacha eiliminteacha iad na céadfaí, mar a deirtear sa leabhar seo, feasach mar a bhfeidhmeanna ach neamh-intuigthe. Níl ann ach ceithre chéadfa: radharc, éisteacht, blas agus boladh; agus do gach ciall tá orgán speisialta; ach níl aon orgán speisialta ann le mothú toisc nach den chorp atá an mothúchán - cé go mothaíonn sé tríd an gcorp - ní de nádúr. Tá sé ar cheann den dá ghné den doer. Tá mothú agus dúil ag ainmhithe freisin, ach is modhnuithe ón duine iad ainmhithe, mar a mhínítear níos déanaí.

Ní mór an rud céanna a rá maidir le dúil, an ghné eile den doirse. Caithfear mothú agus dúil a mheas le chéile i gcónaí, toisc nach féidir iad a dhéanamh; ní fhéadfaidh ceachtar a bheith ann gan an ceann eile; tá siad cosúil leis an dá chuaille de shruth leictreach, an dá thaobh de bhoinn. Dá bhrí sin, baineann an leabhar seo úsáid as an téarma cumaisc: mothúchán agus fonn.

Is é mothú agus dúil na daoirse an chumhacht Chliste faoina n-aistrítear nádúr agus na céadfaí. Tá sé laistigh den fhuinneamh cruthaitheach atá i láthair i ngach áit; gan é, bheadh ​​deireadh leis an saol ar fad. Is é an mothúchán agus an fonn an ealaín chruthaitheach gan díograis nach féidir a bhrath, a cheapadh, a chruthú, a thabhairt amach, agus a rialú, cibé acu trí ghníomhaireacht na gcorp i gcomhlachtaí daonna nó iad siúd atá i Rialtas an domhain, nó de na mórfhaisnéisí. Tá mothú agus fonn ag gach gníomhaíocht Chliste.

I gcorp an duine, is é mothúchán agus dúil an chumhacht chomhfhiosach a oibríonn an meaisín dúlra aonair seo. Ní mhothaíonn ceann de na ceithre chéadfaí. Is é mothú, an ghné éighníomhach atá ag an doire, an corp sa chorp a mhothaíonn, a mhothaíonn an corp agus a mhothaíonn na tuiscintí a tharchuireann na ceithre chéadfaí chuig an gcorp, mar bhraistintí. Ina theannta sin, is féidir leis imprisean supersensory a bhrath, ar nós giúmar, atmaisféar, seanmóireacht; is féidir go mbraitheann sé cad atá ceart agus cad atá mícheart, agus féadann sé rabhaidh an choinsiasa a mhothú. Is é an fonn, an ghné ghníomhach, an chumhacht chomhfhiosach a ghluaiseann an corp chun cuspóir an déantóra a chur i gcrích. Feidhmíonn an doire ag an am céanna ina dhá ghné: dá bhrí sin eascraíonn gach fonn as mothúchán, agus bíonn fonn ar gach mothúchán.

Beidh tú ag glacadh céim thábhachtach ar an mbealach chun eolas a fháil ar an bhféinchomhfhiosach sa chorp nuair a smaoiníonn tú ort féin mar an mothúchán cliste atá i láthair trí do chóras néarógach deonach, seachas an corp a bhraitheann tú, agus ag an am céanna mar chumhacht chomhfhiosach dúil atá ag dul trí do chuid fola, ach nach í an fhuil í. Ba chóir go mbeadh mothúchán agus fonn na ceithre céadfaí a shintéisiú. Is é tuiscint ar áit agus ar fheidhm na mothúchán agus na dúil ná an pointe imeachta ón gcreideamh a chuir na haoiseanna i ndaoine le go leor daoine iad féin a mheas mar mhortaigh amháin. Leis an tuiscint seo ar mhothú agus dúil sa duine, is féidir go leanfaí le fealsúnacht na hIndia le meas nua.

Aithníonn teagasc an Oirthir go gcaithfear duine a shaoradh ó seachmaill na gcéadfaí, agus ón smaointeoireacht bhréagach agus ón ngníomh a éiríonn as mainneachtain mothúcháin agus mianta an duine féin a rialú, chun eolas a fháil ar an duine féin sa chorp. . Ach ní sháraíonn sé an mhíthuiscint uilíoch go bhfuil mothúchán ar cheann de na céadfaí sa chorp. A mhalairt ar fad, deir na múinteoirí gur cúigiú ciall é teagmháil nó mothúchán; tá an fonn sin ar an gcorp freisin; agus gur rudaí de nádúr sa chorp iad an mothúchán agus an fonn. De réir na hipitéise seo, áitítear go gcaithfidh an purusha, nó an t-atman - an doire corpraithe, an mothúchán agus an fonn - an mothúchán a chur faoi chois go hiomlán, agus go gcaithfidh sé an fonn "a mharú" a scriosadh go hiomlán.

I bhfianaise an méid atá léirithe anseo maidir le mothú agus dúil, is cosúil go bhfuil teagasc an Oirthir ag cur comhairle ar na dodhéanta. Ní féidir leis an bhféinmhortaithe dofheicthe sa chorp é féin a mhilleadh. Dá mbeadh sé indéanta don chorp daonna leanúint ar aghaidh ag maireachtáil gan mothú agus fonn, ní bheadh ​​an corp ach meicníocht análaithe neamh-inbhraite.

Seachas a míthuiscint ar mhothú agus ar mhian, ní thugann na múinteoirí Indiach aon fhianaise go bhfuil eolas nó tuiscint acu ar an Triune Self. Sa ráiteas gan mhíniú: "is tusa é sin," caithfear a thuiscint gurb é an t-atman, an purusha - an duine aonair atá corpraithe; agus gurb é an “sin” lena n-aithnítear an “tusa” mar sin an féin uilíoch, Brahman. Ní dhéantar aon idirdhealú idir an doer agus a chorp; agus mar an gcéanna tá teip chomhfhreagrach ann idirdhealú a dhéanamh idir an Brahman uilíoch agus an nádúr uilíoch. Trí fhoirceadal Brahman uilíoch mar fhoinse agus mar chríoch gach duine aonair corpraithe, coinníodh na milliúin doirseoirí aineolach ar a bhfíor-Fhéin; agus ina theannta sin tá súil agam, fiú amháin a bheith ag dréim leis, go gcaillfidh tú sa Brahman uilíoch an rud is luachmhaire is féidir le duine ar bith a bheith aige: fíor-fhéiniúlacht duine, Féin iontach aonair an duine féin, i measc daoine neamhbhásmhaireachta aonair eile.

Cé go bhfuil sé soiléir go bhfuil claonadh ag fealsúnacht an Oirthir an doirse a choinneáil ceangailte le nádúr, agus i aineolas ar a Féin-Féin, dealraíonn sé go bhfuil sé míréasúnta agus neamhdhóchúil gurbh fhéidir an teagasc seo a cheapadh in aineolas; go bhféadfaí iad a bhuanú leis an rún daoine a choinneáil ón bhfírinne, agus mar sin de faoi réir agóid. Ina ionad sin, tá sé an-dóchúil nach bhfuil sna foirmeacha atá ann cheana féin, áfach, na cinn atá ann cheana féin, ach iarsmaí dílseacha de chóras i bhfad níos sine a tháinig ó shibhialtacht a bhí imithe ar lár agus nach ndearna dearmad go mór air: teagasc a d'fhéadfadh a bheith fíor-shoiléir; gur aithin sé go fonnmhar mothúchán agus fonn mar dhoras neamhbheo an chomhlachta; a thaispeáin an bealach chun eolas a fháil ar a Fhíor-Féin féin. Tugann gnéithe ginearálta na bhfoirmeacha atá ann cheana dóchúlacht den sórt sin; agus i gcúrsa na n-aoiseanna go ndeachaigh an bhunteagasc go dochloíte le foirceadal Brahman uilíoch agus na foirceadal paradoxical a dhéanfadh díomá leis an mothú agus an fonn a bhí ag teacht chun cinn mar rud neamh-inchreidte.

Tá stór ann nach bhfuil i bhfolach go hiomlán: An Bhagavad Gita, an seod is luachmhaire de na hIndia. Is péarla na hIndia é seachas praghas. Tá na fírinní a thugann Krishna d’Arjuna sublime, álainn agus síoraí. Ach mar gheall ar an tréimhse stairiúil i bhfad i gcéin ina bhfuil an dráma suite agus bainteach, agus na sean-theagasc Vedic ina ndéantar a fhírinní a chrochadh agus a shrouded, bíonn sé ró-dheacair dúinn tuiscint a fháil ar na carachtair Krishna agus Arjuna; an bhaint atá acu lena chéile; cad é oifig gach duine acu don duine eile, laistigh nó lasmuigh den chorp. Tá an teagasc sna línte cóir-venerated seo lán le brí, agus d’fhéadfadh luach mór a bheith leis. Ach tá sé chomh measctha le diagacht ársa agus dochtúireachtaí scrioptúrtha chomh doiléir go bhfuil a thábhacht i bhfolach beagnach go hiomlán, agus déantar a fíorluach a dhímheas dá réir.

Mar gheall ar an easpa soiléireachta ginearálta i bhfealsúnacht an Oirthir, agus toisc go ndealraíonn sé go bhfuil sé féin-chontrárthach mar threoir ar eolas fút féin sa chorp agus i bhfíor-Fhéin, is cosúil go bhfuil teagasc ársa na hIndia amhrasach agus neamh-inúsáidte. . Filleann duine acu ar an Iarthar.

Maidir leis an gCríostaíocht: Tá bunús agus stair iarbhír na Críostaíochta doiléir. Tá litríocht ollmhór tar éis fás as na céadta bliain d’iarracht chun a mhíniú cad iad na teagascuithe, nó cad a bhí i gceist acu ar dtús. Ó na hamanna is luaithe tá go leor teagaisc á múineadh; ach níor tháinig aon scríbhinní anuas a thaispeánann eolas ar an méid a bhí beartaithe agus a bhí á theagasc ar dtús.

Tá fianaise ar ghéire, ar shimplíocht agus ar fhírinne sna parabail agus sna nathanna sna Soiscéil. Ach is cosúil nár thuig fiú na daoine ar tugadh an teachtaireacht nua dóibh ar dtús. Tá na leabhair díreach, gan iad a bheith míthreorach; ach ag an am céanna deir siad go bhfuil brí istigh ann atá ann do na daoine tofa; teagasc rúnda nach bhfuil beartaithe do gach duine ach do "gach duine a chreidfidh." Cinnte, tá na leabhair lán le rúndiamhair; agus caithfear a cheapadh go gcloiseann siad teagasc a raibh aithne ag cúpla duine air. An tAthair, an Mac, an Spiorad Naomh: is rúndiamhair iad seo. Mistéir freisin is ea an Coincheap gan Smál agus breith agus beatha Íosa; mar an gcéanna a chéasadh, a bhás agus a aiséirí. Mistéir, gan amhras, is neamh agus ifreann, agus an diabhal, agus Ríocht Dé; óir is beag seans gur i gceist na hábhair seo a thuiscint i dtéarmaí na gcéadfaí, seachas mar shiombailí. Thairis sin, tá frásaí agus téarmaí ar fud na leabhar nach bhfuil le glacadh go ró-liteartha go soiléir, ach ar bhealach mistéireach; agus is léir nach bhféadfadh tábhacht a bheith ag grúpaí eile ach le grúpaí roghnaithe. Ina theannta sin, níl sé réasúnach a cheapadh go bhféadfadh baint a bheith ag na parabail agus na míorúiltí mar fhírinní liteartha. Mistéir ar fud - ach ní nochtar na rúndiamhair in áit ar bith. Cad é an rúndiamhair seo ar fad?

Is é cuspóir an-soiléir na Soiscéal tuiscint agus maireachtáil an tsaoil istigh a theagasc; saol istigh a dhéanfadh athghiniúint ar chorp an duine agus ar an gcaoi sin a gheobhadh bás, ag athbhunú an choirp go beatha shíoraí, an stát óna ndeirtear gur thit sé - gurb é a "titim" an "peaca bunaidh." Ag aon am amháin is cinnte go raibh córas cinnte teagaisc ann a thabharfadh le fios go cruinn conas a d’fhéadfadh duine a leithéid de shaol istigh a chaitheamh: conas a d’fhéadfadh duine, trí sin a dhéanamh, eolas a fháil ar Fhíor-Fhéin. Moltar a leithéid de theagasc rúnda a bheith ann sna scríbhinní luatha Críostaí trí thagairtí do rúin agus do rúndiamhair. Ina theannta sin, is léir gur allegories, similes iad na parabail: scéalta baileacha agus figiúirí cainte, mar fheithiclí chun samplaí morálta agus teagasc eiticiúil a chur in iúl, ach freisin fírinní síoraí istigh mar chodanna de chóras cinnte teagaisc. Mar sin féin, níl na naisc ag teastáil ó na Soiscéil, mar atá siad inniu, chun córas a fhoirmiú; ní leor an rud a tháinig anuas chugainn. Agus, maidir leis na rúndiamhra inar ceapadh teagasc den sórt sin, de réir cosúlachta, níor tugadh aon eochair nó cód aitheanta dúinn a bhféadfaimis iad a dhíghlasáil nó a mhíniú.

Is é Pól an nochtóir is cumasaí agus is cinnte de na luath-theagasc a bhfuil aithne againn air. Bhí sé i gceist ag na focail a d’úsáid sé a bhrí a dhéanamh soiléir dóibh siúd ar díríodh orthu iad; ach anois is gá a chuid scríbhinní a léirmhíniú i dtéarmaí an lae inniu. Tagraíonn "An Chéad Epistle of Paul to the Corinthians," an cúigiú caibidil déag, do theagasc áirithe agus meabhraíonn sé dóibh; treoracha cinnte áirithe maidir le maireachtáil beatha istigh. Ach caithfear glacadh leis nach raibh na teachtaí sin tiomanta don scríbhneoireacht - a dhealródh go bhfuil siad intuigthe - nó eile go raibh siad caillte nó gur fágadh as na scríbhinní a tháinig anuas iad. Ní thaispeántar "The Way" ag gach imeacht.

Cén fáth ar tugadh na fhírinní i bhfoirm rúndiamhair? D'fhéadfá a rá gur chuir dlíthe na tréimhse cosc ​​ar theagasc nua a leathadh. D'fhéadfaí pionós a ghearradh ar theagasc nó ar theagasc aisteach trí bhás. Go deimhin, is é an finscéal ná gur fhulaing Íosa bás trí chéasadh as an bhfírinne agus as an mbealach agus as an saol a mhúineadh.

Ach inniu, deirtear, tá saoirse cainte ann: féadfaidh duine a rá gan eagla an bháis cad a chreideann duine maidir le rúndiamhair an tsaoil. An rud a cheapann nó a bhfuil eolas ag duine ar bith faoi chomhdhéanamh agus fheidhmiú chorp an duine agus an duine comhfhiosach atá ina chónaí ann, an fhírinne nó na tuairimí a d’fhéadfadh a bheith ag duine maidir leis an ngaol idir an duine corpraithe agus a Fhíor-Fhéin, agus maidir leis an mbealach chun eolais- - ní gá iad seo a chur i bhfolach, inniu, i bhfocail rúndiamhair a éilíonn eochair nó cód chun iad a thuiscint. Sa lá atá inniu ann ba chóir go mbeadh gach "leid" agus "dallóg," gach "rún" agus "tionscnamh," i dteanga rúndiamhair speisialta, ina bhfianaise ar aineolas, ar egotism, nó ar thráchtáltacht sordid.

D'ainneoin botúin agus rannán agus seicteachas; d'ainneoin éagsúlacht mhór léirmhínithe ar a fhoirceadal mystical, tá an Chríostaíocht scaipthe go gach cuid den domhan. B'fhéidir níos mó ná aon chreideamh eile, chabhraigh a theagasc leis an domhan a athrú. Ní mór go mbeadh fírinní sa teagasc, ach is féidir iad a chur i bhfolach, a shroich i gcroíthe daonna le beagnach dhá mhíle bliain agus a mhúscail an Daonnacht iontu.
Tá fírinn shíoraí ina ndlúthchuid den Daonnacht, sa Daonnacht, arb é iomlán na gclaonadh i gcorp an duine é. Ní féidir na fhírinní seo a chur faoi chois ná dearmad a dhéanamh orthu go hiomlán. In aon aois, i cibé fealsúnacht nó creideamh, beidh na fíricí le feiceáil agus ag teacht arís, is cuma cad iad na foirmeacha atá ag athrú.

Cineál amháin ina gcaitear roinnt de na fírinní seo ná Saor-Shaoirseacht. Tá an t-ord Masonic chomh sean leis an gcine daonna. Tá teagasc an-luachmhar aige; i bhfad níos mó, i ndáiríre, ná mar atá meas ag na Masons atá ina gcoimeádaithe. Chaomhnaigh an t-ordú giotaí ársa faisnéise gan phraghas maidir le corp síoraí a thógáil do dhuine atá neamhbhásmhar go comhfhiosach. Baineann a dhráma lárnach rúndiamhair le hatógáil teampall a scriosadh. Tá sé seo an-suntasach. Is é an teampall siombail chorp an duine a chaithfidh an duine a atógáil, a athghiniúint, i gcorp fisiceach a bheidh síoraí, síoraí; comhlacht a bheidh ina áit chónaithe oiriúnach don té a dhéanfadh bás go comhfhiosach ag an am. Is é "an Briathar" atá "caillte" an doire, caillte ina chorp daonna - fothracha an teampaill a bhí uair amháin mór; ach a gheobhaidh é féin de réir mar a athghinfear an corp agus a ghlacfaidh an doire smacht air.

Tugann an leabhar seo níos mó Solas duit, níos Solas ar do smaointeoireacht; Solas chun do "Bhealach" a fháil tríd an saol. Ní solas nádúir é an Solas a thugann sé, áfach; is Solas nua é; nua, mar gheall ar, cé gur láithreacht leat é, ní raibh a fhios agat é. Sna leathanaigh seo tugtar an Solas Comhfhiosach air laistigh de; is é an Solas atá in ann rudaí a thaispeáint duit mar atá siad, Solas na Faisnéise lena bhfuil baint agat. Is mar gheall ar an Solas seo a bheith ann go bhfuil tú in ann smaoineamh agus tú ag cruthú smaointe; smaointe chun tú a cheangal le rudaí dúlra, nó chun tú a shaoradh ó rudaí dúlra, de réir mar a roghnaíonn tú agus mar a dhéanfaidh tú. Is é atá i ndáiríre ag smaoineamh ná an Solas Comhfhiosach a choinneáil agus a dhíriú go seasta ar ábhar na smaointeoireachta. De réir do smaointeoireachta déanann tú do chinniúint. Is é an smaoineamh ceart an bealach chun eolas a chur ort féin. Is é an rud a fhéadfaidh an bealach a thaispeáint duit, agus a fhéadfaidh tú a threorú ar do bhealach, Solas na Faisnéise, an Solas Comhfhiosach laistigh de. I gcaibidlí níos déanaí tugtar le fios conas ba chóir an Solas seo a úsáid d’fhonn níos mó Solais a bheith ann.

Taispeánann an leabhar gur rudaí réadacha iad, rudaí fíor. Is iad na rudaí réadacha a chruthaíonn fear ná a chuid smaointe. Léiríonn an leabhar na próisis mheabhracha trína gcruthaítear smaointe; agus go bhfuil a lán smaointe níos buaine ná an corp nó an inchinn trína gcruthaítear iad. Taispeánann sé gurb iad na smaointe a cheapann na poitéinseal, na priontaí gorma, na dearaí, na samhlacha as a dtógann sé na rudaí ábhartha inláimhsithe a d'athraigh sé aghaidh an nádúir, agus a rinne a shlí bheatha agus a shlí bheatha. sibhialtacht. Is éard atá i smaointe ná na smaointe nó na foirmeacha as a ndéantar sibhialtachtaí a thógáil agus a chothabháil agus a dhíothú. Míníonn an leabhar conas a dhéanann na smaointe neamh-shamhlaíocha fear a bheith ina ngníomhartha agus ina n-imeachtaí agus ina n-imeachtaí ina shaol aonair agus comhchoiteann, ag cruthú a chinn trí shaol tar éis an tsaoil ar domhan. Ach taispeánann sé freisin conas is féidir le fear foghlaim conas smaoineamh gan smaointe a chruthú, agus dá bhrí sin a chinniúint féin a rialú.

Is é an focal aigne mar a úsáidtear go coitianta an téarma uileghabhálach a chuirtear i bhfeidhm maidir le gach cineál smaointeoireachta, gan idirdhealú. Deirtear go bhfuil ach aon aigne ag fear. I ndáiríre, tá trí mheon éagsúla agus ar leithligh, is é sin, bealaí chun smaoineamh leis an Solas Comhfhiosach, á n-úsáid ag an doirse corpraithe. Is iad seo, a luadh cheana, ná: aigne an choirp, an aigne mothúcháin, agus an dúil intinne. Is éard atá i gceist le Mind ná feidhmiú na cliste. Dá bhrí sin ní fheidhmíonn aigne ag feidhmiú go neamhspleách ar an gcleachtóir. Tá feidhmiú gach ceann de na trí aigne ag brath ar an mothú agus an fonn ionchorpraithe, an doirse.

Is é an corp-aigne an rud a labhraítear de ghnáth mar an aigne, nó an intleacht. Is é feidhmiú na mothúchán agus an mhianta mar moill an nádúir fhisiciúil, mar oibreoir an mheaisín choirp dhaonna, agus dá bhrí sin tugtar an aigne air. Is é an t-aon aigne atá dírithe agus a fheidhmíonn sa chéim le céadfaí an choirp agus tríothu. Dá bhrí sin is é an ionstraim trína ndéanann an doirse feasach ar ábhar an domhain fhisiciúil agus ar féidir leis gníomhú ina leith agus laistigh de agus tríd.

Is iad na mothúcháin agus an dúil intinne feidhmiú mothúcháin agus dúil, beag beann ar an domhan fisiciúil nó i ndáil leis. Tá an dá aigne seo báite go hiomlán agus go hiomlán faoi smacht an choirp. Dá bhrí sin tá beagnach gach smaointeoireacht dhaonna déanta chun cloí le smaointeoireacht an choirp, a cheanglaíonn an dúnóir leis an dúlra agus a chuireann cosc ​​ar a smaointeoireacht féin mar rud difriúil ón gcorp.

Ní eolaíocht í an rud ar a dtugtar síceolaíocht inniu. Sainmhíníodh síceolaíocht nua-aimseartha mar staidéar ar iompar an duine. Ní mór glacadh leis go gciallaíonn sé seo gur staidéar é ar imprisean ó rudaí agus fórsaí nádúir a dhéantar trí na céadfaí ar mheicníocht an duine, agus freagairt mheicníocht an duine ar na imprisean a fhaightear mar sin. Ach ní síceolaíocht é sin.

Ní féidir aon chineál síceolaíochta a bheith ann mar eolaíocht, go dtí go bhfuil tuiscint éigin ar cad é an psyche, agus cad é an aigne; agus réadú na bpróiseas smaoinimh, an chaoi a bhfeidhmíonn an aigne, agus na cúiseanna agus na torthaí a bhaineann lena fheidhmiú. Admhaíonn síceolaithe nach bhfuil a fhios acu cad iad na rudaí seo. Sula féidir leis an tsíceolaíocht a bheith ina fíor-eolaíocht ní mór tuiscint éigin a bheith aige ar fheidhmiú comhghaolmhar trí intinn an dochtúra. Is é seo an bhunchloch ar a bhféadtar fíor-eolaíocht an aigne agus an chaidrimh daonna a fhorbairt. Sna leathanaigh seo léirítear conas a bhaineann an mothúchán agus an dúil go díreach leis na gnéis, ag míniú go bhfuil fonn ar an ngné mothúcháin i bhfear agus gur í an mhothú an rud atá i gceist le bean; agus go bhfuil feidhmiú an choirp atá ceannasach anois beagnach ag luí leis an gceann is mó díobh seo, de réir inscne an choirp ina bhfuil siad ag feidhmiú; agus léirítear, a thuilleadh, go mbraitheann gach caidreamh daonna ar fheidhmiú mheabhrach na bhfear agus na mban ina gcaidreamh lena chéile.

Is fearr le síceolaithe nua-aimseartha gan an focal anam a úsáid, cé go bhfuil sé in úsáid go ginearálta i mBéarla leis na cianta. Is é an chúis atá leis seo ná go raibh gach a dúradh maidir leis an anam nó cad a dhéanann sé, nó an cuspóir a bhfreastalaíonn sé air, ró-shoiléir, ró-amhrasach agus mearbhall, chun staidéar eolaíoch an ábhair a údarú. Ina áit sin, ghlac na síceolaithe mar ábhar a staidéir an meaisín ainmhithe daonna agus a iompar. Tá sé intuigthe le fada agus aontaithe ag daoine i gcoitinne, áfach, go bhfuil an fear comhdhéanta de "chorp, anam agus spiorad." Níl amhras ar éinne gur orgánach ainmhithe é an corp; ach maidir le spiorad agus anam tá go leor éiginnteachta agus tuairimíochta ann. Tá an leabhar seo follasach ar na hábhair ríthábhachtacha seo.

Taispeánann an leabhar gur fíric iarbhír agus liteartha é an t-anam beo. Taispeánann sé go bhfuil tábhacht mhór ag baint lena chuspóir agus lena fheidhmiú sa phlean uilíoch, agus go bhfuil sé doscriosta. Mínítear gur aonad dúlra an rud ar a dtugtar an t-anam - eiliminteach, aonad eiliminte; agus gurb é an t-aonán comhfhiosach ach neamh-intuigthe seo an ceann is faide chun cinn de na haonaid dúlra go léir i gcomhdhéanamh an choirp: is é an t-aonad eiliminteach sinsearach in eagraíocht an choirp é, tar éis dul ar aghaidh chuig an bhfeidhm sin tar éis printíseachta fada sna iliomad feidhmeanna is lú a chuimsíonn nádúr. Dá bhrí sin, suim dhlíthe uile an dúlra, tá an t-aonad seo cáilithe chun gníomhú mar bhainisteoir ginearálta uathoibríoch ar an dúlra i meicníocht chorp an duine; dá bhrí sin freastalaíonn sé ar an té a dhéanann bás a fháil trína athchleachtaí go léir trí chorp feola nua a thógáil go tréimhsiúil chun an té a thiocfaidh isteach, agus an corp sin a chothabháil agus a dheisiú chomh fada agus a éileoidh cinniúint an doirseora, de réir mar a chinnfidh an déantóir ag smaoineamh.

Tugtar foirm anála ar an aonad seo. Is í an anáil an ghné ghníomhach den fhoirm anála; is é an anáil saol, biotáille an choirp; treisíonn sé an struchtúr iomlán. Is í an ghné eile den chruth anála, an ghné éighníomhach, an fhoirm nó an tsamhail, an patrún, an múnla, ar dá réir a dhéantar an struchtúr fisiceach a chur i bhfeidhm le bheith ann infheicthe, inláimhsithe trí ghníomhú an anála. Mar sin is ionann an dá ghné den chruth anála agus saol agus foirm, trína bhfuil struchtúr ann.

Mar sin is féidir an ráiteas go bhfuil an corp comhdhéanta de chorp, anam, agus biotáille a thuiscint go héasca mar rud a chiallaíonn go bhfuil an corp fisiceach comhdhéanta d'ábhar comhlán; gurb é an spiorad saol an choirp, anáil bheo, anáil na beatha; agus gurb é an anam an fhoirm istigh, an tsamhail neamh-dhosháraithe, den struchtúr infheicthe; agus dá bhrí sin gurb é an anam beo an fhoirm anála bhuan a chruthóidh, a chothaíonn, a dheisiúann agus a atógann an corp fleshly fear.

Cuimsíonn foirm anála, i gcéimeanna áirithe dá fheidhmiú, an rud ar a dtugtar síceolaíocht ar an tsíceolaíocht, agus an t-eolas gan aithne. Déanann sé bainistiú ar an néarchóras ainneonach. San obair seo feidhmíonn sé de réir na n-imprisean a fhaigheann sé ón dúlra. Ina theannta sin, déanann sé gluaiseachtaí deonacha an choirp, mar a fhorordaítear le smaointeoireacht an cholainn. Dá bhrí sin feidhmíonn sé mar mhaolán idir an dúlra agus an sosach básmhaireachta sa chorp; freagairt go dáiríre ar thionchair rudaí agus fórsaí an dúlra, agus ar smaointeoireacht an dochtúra.

Is é do chorp go litriúil toradh do smaointeoireachta. Cibé rud a d’fhéadfadh sé a thaispeáint maidir le sláinte nó galar, déanann tú amhlaidh de réir do smaointeoireachta agus do mhothúcháin agus do mhian. Is léiriú i ndáiríre é do chorp feola atá ann faoi láthair ar d’anam neamhfhoirfe, d’fhoirm anála; mar sin is taobh amuigh é ar smaointe a lán saolta. Is taifead infheicthe é de do chuid smaointeoireachta agus rudaí a rinne tú mar dhéantóir, go dtí an lá inniu. Go deimhin, luíonn fríd foirfeacht agus neamhbhásmhaireachta an choirp.

Níl aon rud an-aisteach sa lá atá inniu ann sa smaoineamh go mbeidh neamhbhásmhaireacht chomhfhiosach ag fear lá amháin; go dtiocfaidh sé ar ais i ndeireadh na dála staid foirfeachta a thit sé ar dtús. Go ginearálta bhí teagasc den sórt sin i bhfoirmeacha éagsúla in Iarthar an Iarthair le beagnach dhá mhíle bliain. Le linn an ama sin, tá sé scaipthe ar fud an domhain ionas go mbeidh teagmháil athfhillteach leis an smaoineamh mar fhírinne a caitheadh ​​go hinmheánach ag na céadta milliún d’iarrthóirí, a bhí ann arís ar fud an domhain trí na céadta bliain. Cé nach bhfuil mórán tuisceana ann go fóill, agus nach bhfuil sé ag smaoineamh go fóill air; cé go bhfuil sé as a riocht chun mothúcháin agus mianta daoine éagsúla a shásamh; agus cé go mb'fhéidir go meastar go bhfuil sé neamhshuim, levity, nó aitéiseach ó lá go lá, tá an smaoineamh mar chuid de phatrún ginearálta smaoinimh na Daonnachta an lae inniu, agus dá bhrí sin is fiú machnamh tuisceanach é.

Is cosúil go bhfuil roinnt ráiteas sa leabhar seo aisteach go leor, fiú, fiú amháin go dtí go bhfuil go leor machnaimh tugtha dóibh. Mar shampla: an smaoineamh go bhféadtar an corp fisiciúil daonna a dhéanamh inbhraite, síoraí; is féidir é a athghiniúint agus a thabhairt ar ais chuig staid foirfeachta agus beatha shíoraí as a dtáinig an doirse fada ó shin; agus, a thuilleadh, an smaoineamh go bhfaighfear an staid foirfeachta agus na beatha síoraí seo, ní tar éis an bháis, agus ní ina dhiaidh seo i bhfad i gcéin, ach sa saol fisiceach fad a bheifear beo. D’fhéadfadh sé seo a bheith an-aisteach, ach nuair a scrúdaítear é go ciallmhar ní cosúil go bhfuil sé míréasúnach.

Is é an rud atá míréasúnach ná go gcaithfidh corp fisiciúil an duine bás; tá sé níos míshásúla fós go bhfuil sé á mholadh nach féidir le duine maireachtáil go deo. Go déanach, tá eolaithe ag rá nach bhfuil aon chúis ann nár chóir saol an choirp a shíneadh ar feadh tréimhse éiginnte, cé nach dtugann siad le fios conas a d'fhéadfaí é seo a chur i gcrích. Is cinnte go raibh comhlachtaí daonna faoi réir báis i gcónaí; ach faigheann siad bás toisc nach ndearnadh aon iarracht réasúnach chun iad a athghiniúint. Sa leabhar seo, sa chaibidil The Great Way, tá sé ráite conas is féidir an corp a athghiniúint, is féidir é a chur ar ais chuig staid foirfeachta agus teampall a dhéanamh dó féin don Triune Féin iomlán.

Is rúndiamhair eile é cumhacht gnéis nach mór don fhear a réiteach. Ba chóir go mbeadh sé ina bheannacht. Ina áit sin, is minic a dhéanann fear a namhaid, a dhiabhal, a bhíonn leis riamh agus nach féidir leis éalú uaidh. Taispeánann an leabhar seo conas, trí smaoineamh, é a úsáid mar an chumhacht mhór don mhaith ar chóir dó a bheith; agus conas trí thuiscint agus féin-rialú an corp a athghiniúint agus aidhmeanna agus idéil an duine a bhaint amach i gcéimeanna éachtaí atá ag dul chun cinn i gcónaí.

Is rúndiamhair dhúbailte é gach duine: an rúndiamhair ann féin, agus rúndiamhair an choirp ina bhfuil sé. Tá agus is glas agus eochair don rúndiamhair dhúbailte é. Is é an corp an glas, agus is é an eochair sa ghlas é. Is é cuspóir an leabhair seo a insint duit conas tú féin a thuiscint mar eochair do rúndiamhair tú féin; conas tú féin a aimsiú sa chorp; conas do Fhíor-Fhéin mar Fhéin-eolas a fháil agus eolas a bheith agat air; conas tú féin a úsáid mar an eochair chun an glas atá i do chorp a oscailt; agus, trí do chorp, conas rúndiamhair an nádúir a thuiscint agus eolas a bheith acu orthu. Tá tú i meaisín corp aonair an nádúir, agus is tusa an t-oibreoir; gníomhaíonn sé agus imoibríonn leis agus i ndáil leis an dúlra. Nuair a réitíonn tú an rúndiamhair ionat féin mar dhéantóir d’Fhéin-eolais agus mar oibreoir do mheaisín coirp, beidh a fhios agat - go mion agus go hiomlán - gur dlíthe de chineál iad feidhmeanna aonaid do choirp. Ansin beidh a fhios agat chomh maith le dlíthe anaithnid an dúlra, agus beidh tú in ann oibriú ar aon dul leis an meaisín mór dúlra trína mheaisín coirp aonair ina bhfuil tú.

Is é an rud atá i gceist le rúndacht eile ná am. Bíonn an t-am i láthair mar ghnáth-ábhar comhrá; ach nuair a dhéanann duine iarracht machnamh a dhéanamh air agus é a insint i ndáiríre, éiríonn sé teibí, neamhchoitianta; ní féidir é a choinneáil, teipeann ar dhuine é a thuiscint; fágann sé, éalaíonn sé, agus tá sé thar a cheann. Níor mhínítear an rud atá ann.

Is é an t-am athrú na n-aonad, nó maiseanna na n-aonad, maidir lena chéile. Tá feidhm ag an sainmhíniú simplí seo i ngach áit agus faoi gach stát nó coinníoll, ach caithfear smaoineamh air agus é a chur i bhfeidhm sula dtuigeann duine é. Caithfidh an doer am a thuiscint agus é sa chorp, dúisigh. Is cosúil go bhfuil an t-am difriúil i ndomhan agus i stáit eile. Is cosúil nach ionann am do dhéantóir comhfhiosach agus an t-am agus é ina dhúiseacht agus é i mbrionglóidí, nó nuair a bhíonn sé ina chodladh go domhain, nó nuair a fhaigheann an corp bás, nó agus é ag dul trí na stáit tar éis bháis, nó ag fanacht leis an bhfoirgneamh agus le breith an comhlacht nua a gheobhaidh sé ar talamh. Tá comharbas agus deireadh ag gach ceann de na tréimhsí ama seo. Is cosúil go dtéann an t-am ag crawláil in óige, ag rith san óige, agus ag rás i luas níos mó go dtí bás an choirp.

Is é an t-am gréasáin an athraithe, fite ón síoraí go corp an duine atá ag athrú. Is é an lúb ar a bhfuil an gréasán fite an fhoirm anála. Is é an corp-intinn déantóir agus oibreoir an bhearna, rothlóir an ghréasáin, agus fíodóir na caillí ar a dtugtar "past" nó "present" nó "future". Cuireann an smaointeoireacht an t-uafás ama i bhfeidhm, casann an smaointeoireacht gréasáin an ama, bíonn an smaointeoireacht ag lagú caillí an ama; agus déanann an corp-intinn an smaointeoireacht.

Is rúndiamhair eile é CONSCIOUSNESS, an rúndiamhair is mó agus is doimhne. Tá an focal Comhfhiosacht uathúil; is focal Béarla comhcheangailte é; níl a mhacasamhail le feiceáil i dteangacha eile. Ní thuigtear, áfach, a luach agus a bhrí uile-thábhachtach. Beidh sé seo le feiceáil sna húsáidí a bhaintear as an bhfocal. Roinnt samplaí coitianta dá mhí-úsáid a thabhairt: Tá sé le cloisteáil i nathanna mar "mo chonaic," agus "Chonaic duine"; agus ar nós comhfhiosacht ainmhithe, feasacht an duine, feasacht choirp, shíceolaíoch, chosmaí agus chineálacha eile comhfhiosachta. Agus déantar cur síos air mar ghnáthfhios, agus comhfhios níos mó agus níos doimhne, agus níos airde agus níos ísle, laistigh agus lasmuigh; agus comhfhios iomlán agus páirteach. Cloistear trácht freisin ar thús an chonaic, agus ar athrú an chonaic. Éisteann sé le daoine a rá go bhfaca siad fás, nó leathnú, nó leathnú, ar chonaic. Tá mí-úsáid an-choitianta ar an bhfocal i bhfrásaí mar seo: feasacht a chailleadh, greim a choinneáil ar chonaic; a fháil ar ais, a úsáid, a fhorbairt Chonaic. Agus éisteann duine amháin eile le stáit éagsúla, agus eitleáin, agus céimeanna, agus coinníollacha comhfhiosachta. Tá an choinsiasa ró-mhór le bheith cáilithe, teoranta nó forordaithe dá bhrí sin. Maidir leis an bhfíric seo, baineann an leabhar seo úsáid as an bhfrása: a bheith feasach ar, nó mar, nó ann. Chun a mhíniú: tá gach a bhfuil feasach air feasach ar rudaí áirithe, nó mar atá sé, nó tá sé feasach i rud áirithe méid a bheith feasach.

Is éard atá i gconaic ná an réaltacht deiridh, an Réaltacht deiridh. Is éard atá i gconaic ná go bhfuil gach rud comhfhiosach. Mystery de gach rúndiamhair, tá sé thar a thuiscint. Gan é, ní féidir le rud ar bith a bheith feasach; ní fhéadfadh aon duine smaoineamh; gan aon ní, aon eintiteas, ní fhéadfadh aon fhórsa, gan aon aonad, aon fheidhm a chomhlíonadh. Ach níl aon fheidhm ag an gconaic féin: ní fheidhmíonn sí ar dhóigh ar bith; is láithreacht é, i ngach áit. Agus is mar gheall ar a láithreacht go bhfuil gach rud comhfhiosach i cibé céim a bhfuil siad feasach. Ní cúis choinsiasa é. Ní féidir é a bhogadh ná a úsáid ná aon rud a théann i bhfeidhm air. Ní hionann an chonaic agus toradh aon rud, agus ní bhraitheann sé ar rud ar bith. Ní mhéadaíonn ná ní laghdaíonn sé, leathnaíonn, leathnaíonn, síníonn, ní leathnaíonn, ní leathnaíonn, ní leathnaíonn sé; nó a athrú ar bhealach ar bith. Cé go bhfuil céimeanna gan staonadh ann a bheith comhfhiosach, níl aon chéim Chonaic: níl aon eitleán ann, níl aon stáit ann; gan gráid, rannáin, nó athruithe de chineál ar bith; tá sé mar an gcéanna i ngach áit, agus i ngach rud, ó aonad dúlra príomha go dtí an Fhaisnéis Uachtarach. Níl aon airíonna ag an gconaic, gan aon tréithe, gan tréithe ar bith; nach bhfuil aige; ní féidir é a shealbhú. Níor thosaigh comhfhiosacht riamh; ní féidir é a scor. Tá an choinsiasa.

I do shaol ar fad ar domhan bhí tú ag lorg, ag súil nó ag cuardach duine nó rud éigin atá in easnamh. Braitheann tú go doiléir dá bhféadfá an rud a mhaireann tú fada a fháil, bheifeá sásta. Éiríonn le cuimhní dimmed na n-aoiseanna; is iad mothúcháin reatha d’am atá caite dearmadta; cuireann siad iallach ar chaitheamh domhanda athfhillteach ar an treadmill síor-mheilt ar eispéiris agus ar fholmhú agus todhchaíocht iarracht an duine. B’fhéidir go ndearna tú iarracht an mothúchán sin a shásamh leis an teaghlach, trí phósadh, ag leanaí, i measc cairde; nó, i ngnó, saibhreas, eachtraíocht, fionnachtain, glóir, údarás agus cumhacht - nó cibé rún eile nár aimsíodh i do chroí. Ach ní féidir le haon rud de na céadfaí an cumha sin a shásamh i ndáiríre. Is é an chúis atá leis ná go bhfuil tú caillte - gur cuid caillte tú féin atá doscartha de Triune Self neamhbhásmhar go comhfhiosach. Aois ó shin, d’fhág tú, mar mhothúchán-agus-dúil, an chuid doire, na codanna smaointeora agus eolais de do Triune Self. Mar sin bhí tú caillte duit féin mar gheall ar, gan tuiscint éigin a bheith agat ar do Triune Self, ní féidir leat tú féin a thuiscint, do mhian, agus do bheith caillte. Dá bhrí sin mhothaigh tú uaigneach uaireanta. Tá dearmad déanta agat ar an iliomad páirteanna a d’imir tú go minic sa saol seo, mar phearsantachtaí; agus rinne tú dearmad freisin ar an bhfíor-áilleacht agus an chumhacht a raibh tú comhfhiosach fúthu agus tú i do smaointeoir agus i d’aithneoir i Réimse na Buanachta. Ach is fada uait, mar dhéantóir, aontas cothromaithe a dhéanamh idir do mhothúchán agus do mhian i gcorp foirfe, ionas go mbeidh tú arís le do chodanna smaointeora agus eolais, mar an Triune Self, i Réimse na Buanseasmhachta. I scríbhinní ársa rinneadh tagairtí don imeacht sin, i bhfrásaí mar "an peaca bunaidh," "titim an duine," amhail ó stát agus réimse ina bhfuil duine sásta. Ní féidir deireadh a bheith leis an stát agus an réimse sin as ar imigh tú; is féidir é a aisghabháil ag an mbeo, ach ní tar éis bháis ó na mairbh.

Ní gá duit a bheith ina n-aonar. Tá do smaoinitheoir agus do fhiosraí leat. Ar farraige nó i bhforaois, ar shliabh nó ar mhachaire, i solas na gréine nó i scáth, i slua nó i solitude; pé áit ina bhfuil tú, tá tú i ndáiríre ag smaoineamh agus ag fiosrú Féin. Cosnóidh do fhíordhuine thú, sa mhéid is go gceadófar duit tú féin a chosaint. Tá do smaointeoir agus a fhiosoir réidh le do thuairisceán riamh, cé chomh fada is a thiocfadh leat an cosán a aimsiú agus a leanúint agus a bheith go comhuaineach arís sa bhaile leo féin mar an Féin Triune.

Idir an dá linn ní bheidh tú, ní féidir leat a bheith, sásta le rud ar bith níos lú ná Féin-eolas. Is tusa, mar mothúchán agus dúil, an doirse freagrach de do Fhéin Triune; agus ón méid atá déanta agat duit féin mar do chinniúint ní mór duit an dá cheacht iontacha a fhoghlaimíonn gach eispéireas den saol a fhoghlaim. Is iad na ceachtanna seo ná:

Cad atá le déanamh;

agus,

Cad nach bhfuil le déanamh.

Féadfaidh tú na ceachtanna seo a chur ar ceal ar feadh an oiread saolta agus is mian leat, nó iad a fhoghlaim a luaithe is mian leat - is é sin duitse cinneadh a dhéanamh; ach i rith an ama foghlaimeoidh tú iad.